Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse - Natur

Länsstyrelsen i Dalarnas län har 2019-01-11 erhållit en komplett miljökonsekvensbeskrivning i ärende 521-6912-2018. Ärendet är en ansökan om tillstånd enligt 7 kap 28 a miljöbalken för byggnation i närheten av Natura 2000-området Limsjön i Leksand.

Handlingarna finns tillgängliga hos Länsstyrelsen, Åsgatan 38, Falun tel. 010-225 00 00.
Den som vill yttra sig i ärendet ska göra det skriftligen till Länsstyrelsen, 791 84 FALUN eller med e-post till dalarna @lansstyrelsen.se senast den 4 mars 2019. Ange ärendenummer 521-6912-2018.

Kontakt