Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen avlyser vargjakten i Gullsjön

Länsstyrelserna i Gävleborg och Dalarna stoppar nu jakten i Gullsjön medan mer fakta samlas in om eventuellt kvarvarande vargar i reviret.

Den 29 september 2021 beslutade Länsstyrelserna i Gävleborg och Dalarna om licensjakt efter varg i reviret Gullsjön som är beläget väster om Ockelbo och norr om Lumsheden. Då inventeringssäsongen på varg startar först den 1 oktober så beslutade länsstyrelserna att sex vargar fick fällas. Det utifrån schablonsiffran för antal individer per familjegrupp.
Inventeringen ska sedan undersöka hur många individer som faktiskt rör sig i det beslutade jaktområdet/reviret.

Länsstyrelserna har under pågående inventering kunnat kvalitetssäkra att fyra vargar befunnit sig i Gullsjöreviret. Hittills under licensjakten har tre vargar fällts i reviret, den revirmarkerande hanen saknas bland de fällda djuren. Jaktledningen i området och Länsstyrelsens fältpersonal vittnar om att det saknas spår som visar på att hanen eller annan varg rör sig i området.

Då reviret omges av andra revir, bland annat ett revir som innefattar individer som betecknas som genetiskt viktiga, ökar risken att vargar som inte tillhör det ursprungliga reviret vandrar in i området. För att jakten ska bedrivas kontrollerat och efter de utpekade vargarna inom Gullsjöreviret anser Länsstyrelsen därför att mer underlag behöver samlas in innan eventuell jakt kan fortsätta.

Länsstyrelsen avlyser därför jakten. Skulle det visa sig att den revirmarkerande hanen eller annan varg från Gullsjöreviret uppehåller sig i området och det kan bekräftas genom DNA finns möjlighet att öppna upp för jakt fram till den 15 februari.

– Vi fortsätter att samla in vargspillning och här hoppas vi få hjälp av medborgare i området. Sedan kommer vi att skicka det till DNA-analys, och ser till att det får hög prioritet så vi får snabba svar, säger Maja Widell, vilthandläggare på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Beslutet om att avlysa jakten har tagits efter dialog med jaktledningen i området.

Kontakt