Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län 29 april 2021

Graf som visar antalet covid-19-smittade personer i Dalarna

Här följer en redogörelse för hur Dalarna påverkats av coronasmittan under den gångna veckan och en presentation av myndigheternas budskap till länets invånare.

Sammanfattning

Smittspridningen i Dalarna är fortsatt hög och ökade något under vecka 16. Antalet inlagda patienter som behöver vård för sina covid-19-symtom ligger kvar på samma höga nivå som tidigare vecka. Samtidigt kommer rapporter om att såväl invånare som verksamhetsutövare blir allt sämre på att följa pandemilagen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

– Människor i Dalarna blir sjuka och behöver vård för att klara sig. Nu är det inte läge att slappna av. Vi måste vara solidariska med vårdpersonalen som gör sitt yttersta och vi måste tänka på vår egen och andras säkerhet. Alla måste hjälpa till att följa rekommendationerna så att vi tillsammans kan stoppa smittspridningen, säger landshövding Ylva Thörn.

Händelseutvecklingen

Smittspridningen i länet är fortsatt mycket hög. När vi tittar på hela länet ser vi också att antalet smittade ökade under vecka 16 jämfört med föregående vecka. Samtidigt finns det regionala skillnader. Just nu avtar smittspridningen något i norra Dalarna, medan den ökar i sydliga kommuner som Falun, Hedemora och Säter. Det här är dock en ögonblicksbild som förändras från vecka till vecka.

Allvarligt sjuka och dödsfall

Regionen rapporterar om en fortsatt stor påverkan på sjukvården. I nuläget finns det ingen resursbrist men det krävs ett kontinuerligt arbete med att omfördela personal. Vi ser också att antalet personer i Dalarna som behöver covid-19-vård ligger kvar på samma höga nivå vecka 16 som föregående vecka.

Graf som visar antalet patienter som vårdas för covid-19 i Dalarna

Trots vaccineringen är det fortfarande människor i Dalarna som avlider i sviterna av covid-19. Folkhälsomyndigheten presenterar uppdaterad statistik över dödsfall i länet varje torsdag. Den här veckan har de också uppdaterat tidigare veckors statistik och vi ser nu att under april månad så har hittills nitton personer gått bort i covid-19.

Graf som visar hur många människor som avlidit i covid-19 i Dalarna

Testning

Antalet PCR-prover som tas i Dalarna har under de senaste veckorna legat på rekordhöga nivåer, men har minskat något under vecka 16. Regionen har också rapporterat att man nu öppnat tre självprovtagningsstationer i Dalarna för fotgängare och cyklister. Stationerna ligger placerade i Borlänge, Mora och Falun.

Vaccination

Just nu kan de som är 60 år eller äldre i Dalarna själva boka tid för vaccination genom att logga in på 1177.se. De som saknar e-legitimation kan boka tid via Region Dalarnas telefonsupport på 010-249 92 88.

Vaccinationsviljan i länet fortsätter vara god och Region Dalarna har gett en första dos till:

  • 96 procent i åldersgruppen 75 år och äldre
  • 92 procent i åldersgruppen 70-74 år
  • 86 procent i åldersgruppen 65-69 år

Under veckan har Folkhälsomyndigheten meddelat att den som är under 65 år och redan fått en första dos av Astra Zenecas vaccin även kan få sin andra dos av samma vaccin om de särskilt önskar det.

Folkhälsomyndigheten har också beslutat att rekommendera fortsatt paus i användandet av vaccinet från Janssen. Myndigheten har också uppdaterat sin vägledning gällande vaccin till gravida med andra riskfaktorer. Den gruppen inkluderas nu i vaccineringens fas 3.

Konsekvenser

Länets kommuner rapporterar om ett ansträngt men stabilt läge inom omsorg, hälso- och sjukvård. Personalläget är under kontroll men det är svårt att rekrytera sommarvikarier.

Region Dalarna rapporterar om ett akut läge för företag inom besöksnäringen. En rundringning till 400 hotell- och restaurangägare i länet visar att många entreprenörer nu använt sitt sparkapital som en sista nödåtgärd. Dessutom tappar företagen kontakten med sina anställda eftersom dessa söker sig vidare, vilket innebär utmaningar att starta upp igen när situationen lättar. Företagen efterlyser därför stödåtgärder och snabbare stödutbetalningar från Tillväxtverket.

Tillsyn och efterlevnad

Länsstyrelsens tillsynsverksamhet har under vecka 16 genomfört totalt 72 tillsynsåtgärder. Under veckan prioriterades tillsyn av säsongsbetonade verksamheter och arrangemang. Flera återbesök görs nu också vid större verksamheter där Länsstyrelsen fått signaler från allmänheten om att åtgärderna som vidtagits inte längre följs lika bra. Vid tillsynsbesök ser Länsstyrelsen också att många kunder och besökare uppvisar restriktionströtthet. Även verksamhetsutövare visar tecken på att uthålligheten minskar när det gäller att följa och implementera åtgärder enligt den tillfälliga covid-19-lagen.

Planerade och vidtagna åtgärder

Länsstyrelsen i Dalarnas län har gått ut med en uppmaning i sex punkter vad allmänheten behöver tänka på för att bidra till en säker valborg.

Länsstyrelserna runt om i landet har dessutom tagit fram en gemensam kampanj inför valborg med budskap som riktar sig främst till unga.

Flera av länets kommuner har också gått ihop för att ta fram en tredjevågenfilm där man uppmanar allmänheten att stoppa smittspridningen i Dalarna.

Den 28 april genomförde Region Dalarna en live-chatt där man kunde ställa frågor om vaccination till chefsläkaren Roger Larsson.

Regionen Dalarna gör också ett omtag på sin ”Måste du-kampanjen”. Materialet ska också översättas till engelska dari, arabiska och somaliska.

Avslutningsvis så har landshövding Ylva Thörn, smittskyddsläkare Anders Lindblom och regionråd Ulf Berg genomfört en gemensam pressträff där man trycker på vikten av att följa rekommendationerna och att delta i vaccineringen.

Aktuellt kring rekommendationer och restriktioner

Det kommer signaler från kommunerna som pekar på att vaccinerade vill ge sig ut och shoppa, besöka gallerior och andra offentliga miljöer. På grund av den höga smittspridningen i länet rekommenderar Region Dalarna vaccinerade att begränsa umgänget till enstaka anhöriga och att undvika allmänna utrymmen där trängsel kan uppstå.

Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer kring skolavslutningar och studentfirande innebär att de behöver anordnas på ett sätt så att risken för spridning av covid-19 minimeras. Att hyra till exempel en buss eller båt för en fest räknas som en privat sammankomst och omfattas då av samma regelverk som när man hyr en lokal för exempelvis privata fester, där det får vara max 8 personer. Transportstyrelsen har förlängt de tillfälliga regler som tar bort möjligheten till att fira studenten med studentflak, karnevalståg eller motsvarande till och med den 30 juni 2021.

Folkhälsomyndigheten har också meddelat att från och med den 28 april kan föreningar med lagidrotter anordna en match eller tävlingsdag per lag och vecka utomhus för barn och unga födda 2002 eller senare. För individuella idrotter gäller att barn och unga kan tävla eller delta i en match utomhus max en gång per vecka. Matcher och tävlingar ska genomföras lokalt, eller med ett begränsat resande.

Samlad information om vilka regler som gäller i landet just nu går att hitta på krisinformation.se: Coronapandemin – detta gäller just nulänk till annan webbplats

Länsstyrelsens samverkan med externa aktörer

Under veckan har länsstyrelsen bland annat samverkat med Smittskydd Dalarna, länets beredskapssamordnare, länets kriskommunikationsnätverk, Dalarna pensionärsföreningar, samt länets skolaktörer.

Budskap från länets krishanteringsaktörer till länets invånare

Läget i Dalarna är mycket allvarligt. Nu är det viktigare än någonsin att följa rekommendationerna. Handla ensam, fira med få, håll avstånd och om du ska resa – gör det smittsäkert!

Kontakt

Länsstyrelsens stab för coronahantering nås vardagar kl 08-17 på mail stab.dalarna@lansstyrelsen.se eller telefon 076-146 30 52.

Under kvällar och helger nås staben via Tjänsteperson i Beredskap (TiB) via SOS Alarm.

Kontakt