Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län 1 april 2021

Graf som visar antalet covid-smittade i Dalarna

Här följer en redogörelse för hur Dalarna påverkats av coronasmittan under den gångna veckan och en presentation av myndigheternas budskap till länets invånare.

Sammanfattning

Dalarna och Sverige är inne i en hög smittspridningsfas. Vi ser också att smittspridningen lett till allvarliga konsekvenser för vården där behovet av IVA-platser är så stort att Region Dalarna tvingas ta hjälp av andra regioner för att vårda länets patienter. Det allvarliga läge som Sverige befinner sig i gör också att Regeringen och Folkhälsomyndigheten valt att skjuta eventuella lättnader av restriktionerna på framtiden. Istället betonar man vikten av ett påskfirande som bara sker med personer du normalt träffar, personer du bor med eller några få vänner och närstående utanför hushållet.

– Pandemin har visat hur mycket vi människor behöver varandra för att må bra. Därför vill jag uppmana alla som bor i Dalarna att hålla kontakten med de som står er nära. Ring en vän, träffas utomhus. Stötta varandra att orka lite till. För nu är det viktigt att vi klarar av att fatta kloka beslut, säger landshövding Ylva Thörn.

Händelseutvecklingen

Smittspridningen av coronaviruset i Dalarna fortsätter att öka och är nu i nivå med de högsta noteringar som gjorts sedan Region Dalarna började testa befolkningen. Under vecka 12 kunde vi notera än särskilt stor ökning i kommunerna Säter, Mora och Ludvika. Samtidigt är viruset spritt i hela länet och nya utbrott gör att smittspridningstakten i de olika kommunerna varierar från vecka till vecka.

Allvarligt sjuka och dödsfall

Region Dalarna rapporterar om stor påverkan på hälso- och sjukvården. Trycket på IVA-platser är stort vilket gör att Region Dalarna tvingas flytta IVA-patienter till andra regioner för att skapa tillgängliga platser. Behovet av intensivvårdsplatser är på samma nivåer som för ett år sedan då Dalarna först drabbades av coronautbrottet, med den skillnaden att det inte längre är de allra äldsta som blir svårt sjuka. Tack vara vaccineringen har åldersgruppen 80+ klarat sig betydligt bättre under denna tredje våg.

Vid tidpunkten för sammanställningen lägesbilden fanns inga nya uppgifter från Folkhälsomyndigheten om antalet dödsfall i länet.

Graf som visar antalet svårt sjuka covidpatineter i Dalarna

Testning

Antalet PCR-prover ligger kvar på en hög nivå. Under vecka 12 tog regionen 11 754 tester.

Vaccination

I Dalarna har nu 40 236 personer vaccinerats med dos 1 och 15 748 personer med dos 2.

I dagsläget vaccineras åldersgrupperna 80 år och äldre, tillsammans med åldersgruppen 75-79 år. Dessa kontaktas direkt av regionen för bokning av vaccinationstid. Under veckan har regionen också öppnat upp för tidsbokning av vaccination för åldersgruppen 70-74 år. Dessa får själva boka sina vaccinationstider via 1177.se.

Folkhälsomyndigheten har sedan tidigare meddelat att vaccinationen med Astra Zenecas vaccin kan återupptas för personer som är 65 år och äldre. För yngre personer rekommenderas fortsatt paus av vaccinet i väntan på utredning av eventuella biverkningar hos den yngre delen av befolkningen.

På grund av prioriteringen av de äldre har Region Dalarna lägst andel vaccinerad sjukvårdspersonal i landet. Nu har regionen upprättat en kölista för vaccination av överblivna doser för personal på infektionsavdelningen och övriga covid-avdelningar.

Konsekvenser

Kommunerna rapporterar att det är hög sjukfrånvaro på skolor bland både elever och lärare, liksom för personal och brukare inom vård och omsorgsverksamheten, vilket leder till ett ansträngt läge.

Tillsyn och efterlevnad

Länsstyrelsens tillsynsverksamhet har under vecka 12 genomfört 50 tillsynsbesök på plats i Falun, Rättvik, Ludvika, Avesta och Borlänge. Därutöver har det genomförts distanstillsyn vid tre tillfällen. Verksamhetsutövarna rapporterar att många fortfarande handlar i grupp och att de inte alltid hinner med att påpeka detta för kunder och besökare.

Bland kommuner och besöksnäringen rapporteras efterlevnaden av restriktionerna generellt som medelgod. Även kommunerna har uppmärksammat trängsel i matbutiker och att många fortfarande väljer att handla i grupp.

Planerade och vidtagna åtgärder

Den 29 mars gick Regionen upp i förstärkningsläge. Regionen har beviljats möjlighet till krislägesavtal av SKR för att snabbt kunna säkra bemanningen inom hälso- och sjukvården.

Tillväxtverket har den 29 mars öppnat för ansökan för permitteringsstödet. Stödperioden är mellan 1 december 2020 till 30 juni 2021. Utbetalningar till de företag som får godkänt påbörjas vecka 14.

Flera informationsinsatser har genomförts på lokal, regional och nationell nivå för att öka efterlevnaden av de restriktioner och rekommendationer som finns på plats. Bland annat så har företrädare för landets trossamfund publicerat filmer med information om smittspridning av covid-19 inför påsk. Filmerna går bland annat att se på Myndigheten för stöd till trossamfunds hemsida: https://www.myndighetensst.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv-aktuellt/2021-03-26-informationsfilmer-infor-varens-hogtider.htmllänk till annan webbplats

Aktuellt kring rekommendationer och restriktioner

Folkhälsomyndigheten och regeringen har beslutat att skjuta på eventuella lättnader av coronarestriktionerna till den 3 maj, under förutsättning att smittläget då förbättrats.

Smittskydd Dalarna rekommenderar skolorna att fortsätta med distansundervisning under veckorna 13, 14 och 15 på samma nivå som tidigare, men lokala avvikelser kan förekomma.

Samlad information om vilka regler som gäller just nu går att hitta på krisinformation.se: https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/coronapandemin-detta-galler-just-nulänk till annan webbplats

Länsstyrelsens samverkan med externa aktörer

Under veckan har Länsstyrelsen samverkat med länets kriskommunikatörer, beredskapssamordnare, Smittskydd Dalarna, skolsamverkan med länets skolchefer, samverkansgrupp för medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS), Gränsräddningsrådet samt representanter för utsatta grupper med fokus på vaccininformation.

Budskap från länets krishanteringsaktörer till länets invånare

"Allvarligt läge i Dalarna - Ta ditt personliga ansvar och skydda dig själv och andra från covid-19"

Kontakt

Länsstyrelsens stab för coronahantering nås vardagar kl 08-17 på mail stab.dalarna@lansstyrelsen.se eller telefon 076-146 30 52.

Under kvällar och helger nås staben via Tjänsteperson i Beredskap (TiB) via SOS Alarm.

Kontakt