Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hög risk att fågelinfluensa sprids till Dalarna

Bild på fåglar som flyger

Sedan i höstas har det pågått omfattande utbrott av fågelinfluensa i Sverige. Sjukdomen har en hög dödlighet och hög smittrisk bland fåglar och det är därför mycket viktigt att skydda sina tamfjäderfä mot smitta. Smittan har spridit sig till hela södra Sverige och finns nu nära Dalarnas gräns.

Fågelinfluensa är en av de allvarligaste sjukdomarna som finns hos fjäderfä. Den kan ge upphov till plötsliga sjukdomsutbrott med mycket hög dödlighet. Fågelinfluensa lyder under epizootilagen och vid konstaterad smitta avlivas alla fjäderfä i en besättning. Sjukdomen orsakas av olika varianter av fågelinfluensavirus. Lågpatogena fågelinfluensavirus (varianter med låg sjukdomsframkallande förmåga) förekommer naturligt hos vilda fåglar, i synnerhet sjöfåglar. Viruset muterar frekvent och då och då uppstår allvarligare varianter (högpatogena) som ger upphov till sjukdomsutbrott hos vilda och tama fåglar. Nu sprids alltså högpatogena fågelinfluensastammar, framförallt en som kallas H5N8, i Sverige. Den har dödat många vilda fåglar och gett upphov till omfattande utbrott både i stora kommersiella fjäderfäbesättningar och hobbyflockar.

Södra Sverige har drabbats hårt och smittan har stadigt spridits uppåt i landet. Ännu finns inget konstaterat fall i Dalarna, men det närmaste fallet (en knölsvan) hittades i Heby, bara några mil från Dalarnas gräns. Många vilda fåglar flyttar nu norrut och risken för smittspridning uppåt i landet är därför stor.

Mer information går att hitta på Jordbruksverkets och SVA:s hemsidor:

Frågor och svar om Fågelinfluensan

Hur sprids viruset?

En stor smittrisk är vilda fåglar. Den viktigaste smittvägen mellan vilda och tama fåglar är sannolikt indirekt genom att vildfågelträck innehållandes virus kommer in till fjäderfän via t.ex ventilation, utrustning eller smutsiga skor. Smittspridningen mellan fjäderfäbesättningar sker sedan huvudsakligen via leverans av fåglar, transportfordon, redskap, kläder, foder, damm, fjädrar och personer som besökt smittade flockar. Smittspridning via luft kan ske över korta avstånd.

Kan viruset spridas till andra djur och människor?

Fågelinfluensa har potential att smitta andra djur, inklusive människa, men risken är låg. De virusvarianter som nu ses i Sverige har funnits i Europa i flera år. De har enbart smittat en handfull människor och dessa har haft milda eller inga symptom alls.

Skyddsnivåer och allmänna hygienregler

I hela landet råder nu skyddsnivå 2 (förhöjd risk för smitta), förutom i restriktionsområden kring konstaterade fall där skyddsnivå 3 råder (hög risk för smitta).

Skyddsnivå 2 innebär i huvudsak att man ska försöka hålla sina tama fåglar inomhus. Har du höns som du säljer ägg eller kött ifrån är du tvungen att hålla dem inomhus. Har du bara en hobbyflock (om du inte säljer ägg eller kött), är du bara tvungen att hålla dina fåglar inhägnade och ge foder och vatten under tak, men det är rekommenderat att hålla dem inomhus.

Det här innebär de olika skyddsnivåerna i detalj Länk till annan webbplats.

Hur ska jag göra för att skydda mina tama fåglar från fågelinfluensan?
Förutom att hålla sina fjäderfä inomhus så bör man hålla en god hygien för att skydda sina fåglar från smitta.

  • Se, i möjligaste mån, till att endast de som sköter tamfåglarna har tillträde till djurutrymmena.
  • Var nog med handtvätt och kläd/skobyte när ni går in och ut från fjäderfähusen.
  • Håll rent kring fågelhusen från foderspill och annat som kan attrahera vilda fåglar och gnagare (gnagare kan sprida runt fågelträck från de vilda fåglarna).
  • Besök om möjligt inte andra gårdar med fjäderfä och var restriktiv med besökare/transporter in till er gård för att minska risken att virus följer med fordon, utrustning eller personer in eller ut från er gård.

Vad ska jag göra om jag misstänker att mina tamfåglar har blivit smittade av fågelinfluensa?

Om du misstänker allvarlig sjukdom hos dina fjäderfän ska du genast kontakta en veterinär. Undertiden ska du göra det du kan för att minimera risken att smitta sprids vidare från din gård. Det innebär att ingen/inget ska lämna eller besöka gården tills en veterinär kommit med vidare instruktioner.

Vid utbrott av fågelinfluensa blir fåglarna ofta sjuka väldigt fort och många fåglar dör innan man hunnit notera några symptom. Andra visar nedsatt allmänntillstånd, minskad aptit, diarré, mjuka äggskal eller nedsatt/upphörd äggproduktion.

Vad ska jag göra om jag hittar en sjuk eller död vild fågel?

Kontakta viltsektionen på SVA! Detta görs via webbformulär, e-mail eller telefon:

Webbformulär för inrapportering av sjuka/döda vilda djur Länk till annan webbplats.

Mail: vilt@sva.se

Telefon: 018 67 4000

Man ska alltid vara noggrann med handhygienen om man hanterar döda/sjuka djur som man hittar i naturen då det finns flera smittor hos djur som även kan drabba människor. Använd handskar eller vräng en påse över djuret om du ska flytta ett dött djur och tvätta händerna efteråt.

Vad gör myndigheterna?

Jordbruksverket: har det övergripande ansvaret för bekämpning av smittsamma sjukdomar och den myndighet som har rätt att ta många beslut.

Länsstyrelsen: har regionalt ansvar att samordna arbetet i länet i händelse av till exempel ett fågelinfluensautbrott. Vi kommer i samarbete med jordbruksverket, SVA, kommuner, lokala veterinärer och drabbade lantbrukare/hobbyägare jobba för att eliminera smittan.

Sveriges veterinärmedicinska anstalt: SVA är ett veterinärmedicinskt laboratorium och expertmyndigheten som tar emot djur och prover för analys från både vilda och tama djur samt svarar på frågor om t.ex symptom och smittspridning och gör riskbedömningar. De hjälper Jordbruksverket i deras bedömningar och beslut.

I övrigt har branchorganisationer som Svenska ägg och Svensk fågel en otroligt viktigt roll i att sprida information till näringen.

Frågor och svar om fågelinfluensa från andra myndigheter

Samlad information från myndigheter på Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Frågor och svar för dig som har hobbyfåglar på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Mer information

Om fågelinfluensa och det aktuella smittläget Länk till annan webbplats.

Om hygienregler Länk till annan webbplats.

SVA:s information om fågelinfluensa Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndighetens information om fågelinfluensa Länk till annan webbplats.

Statsepizootologens ord om utbrottet Länk till annan webbplats.

Kontakt