Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Licensjakten på lodjur i Dalarna är avlyst

Licensjakten på lodjur i Dalarna är nu avlyst efter att det femte lodjuret påskjutits och avräknats.

Igår, den 8 mars, påsköts det sista tilldelade lodjuret och eftersök har pågått. Det är jaktledaren som ansvarar för genomförandet av eftersöket. Länsstyrelsens personal har genomfört fältkontroll av skottplatsen och fått redogörelse från jaktledaren. Enligt fattat beslut ska påskjutet lodjur avräknas om man inte kan utesluta att djuret inte skadats. Då det inte kunde göras i detta fall avräknas det påskjutna lodjuret.

Under jakten har, förutom det påskjutna lodjuret, tre vuxna hanar och en vuxen hona fällts.

Information om de fällda lodjuren och även en karta som visar var djuren sköts, på Rovbases webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt