Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län 5 mars 2021

Graf som visar antal covid-19-smittade i Dalarna

Här följer en redogörelse för hur Dalarna påverkats av coronasmittan under den gångna veckan och en presentation av myndigheternas budskap till länets invånare.

Sammanfattning

Smittspridningen i Dalarna fortsätter att öka. Fler människor testar sig för sina symptom och antalet patienter som vårdas för covid-19 är fler än föregående vecka. Samtidigt fortsätter Regionen att vaccinera länets äldre och under vecka åtta rapporterades inget dödsfall i Dalarna. Länsstyrelsens tillsyn av covid-19-lagen visar att länets verksamhetsutövare följder anvisningarna. Utmaningen är att få allmänheten att göra det samma. Budskapet till länets invånare är därför:

”Ta ditt personliga ansvar och skydda dig själv och andra från covid-19, tillsammans kan vi bromsa smittan.”

Händelseutvecklingen

För tredje veckan i rad fortsätter antalet smittade att öka i Dalarna. Smittskydd på Region Dalarna meddelar att man ser en generell ökning i stora delar av länet, förutom i fjällkommunerna där ökningen nu har stannat av.

Folkhälsomyndighetens nya framtidsscenarier visar att sannolikheten för en tredje våg av covid-19 är stor om inte regleringar och rekommendationer följs. De pekar också på att vaccineringen minskar risken för att människor avlider, men den minskar inte smittspridningen.

– Det finns en god samverkan i länet och det görs gemensamma ansträngningar för att minska smittspridningen, samtidigt visar Folkhälsomyndighetens framtidsscenarier att vi har stora utmaningar framför oss. För att nå så bra resultat som möjligt måste var och en av oss ta vårt ansvar och göra allt vi kan, säger landshövding Ylva Thörn.

Allvarligt sjuka och dödsfall

Som en följd av den ökande smittspridningen har också antalet patienter inom slutenvården ökat den senaste veckan. Samtidigt är det färre patienter som kräver intensivvård i länet. Region Dalarna meddelar att de i dagsläget har en överkapacitet som gör det möjligt att ta emot IVA-patienter från andra regioner.

Graf som visar antal covid-19-patienter i Dalarna

Enligt Folkhälsomyndigheten har inga dödsfall registrerats i Dalarna under vecka åtta.

Graf som visar antal dödsfall i covid-19 i Dalarna

Testning och smittspårning

Under vecka åtta togs 7 012 PCR-prover (för pågående aktiv infektion) i länet och av dessa var 6,9 % positiva. Det är en ökning från föregående vecka, både vad gäller antalet prov och andelen positiva testsvar.

Vaccination

Nya data visar att Astra Zenecas vaccin har god skyddseffekt även för personer över 65 år. Därför rekommenderar Folkhälsomyndigheten nu Astra Zenecas vaccin till alla över 18 år.

Enligt Regionens siffror från 4 mars har 18 625 personer i Dalarna fått sin första vaccindos (att jämföra med 16 411 föregående vecka) och 9 875 har fått sin andra (att jämföra med 9 738 föregående vecka). Vaccinationstakten i Dalarna ligger fortsatt något över riksgenomsnittet för både dos ett och två.

Just nu vaccinerar Regionen människor äldre än 80 år och omsorgspersonal inom kommunerna. Gruppen 75–79 år kommer inom kort att få information via post med besked om när det är dags för dem att boka tid för vaccination.

Sedan tidigare har Regionen öppnat en telefonsupport för frågor om vaccineringen. Den nås på 010-249 92 88, måndag till fredag mellan tiderna: 09:00-11:00 och 13:00-15:00.

Konsekvenser

Det är fortsatt problem med bemanning bland kommunernas vård- och omsorgsförvaltningar. Osäker tillgång på vaccin gör att planeringen kräver mycket arbete.

Kommunernas skolchefer rapporterar att det överlag är låg sjukfrånvaro bland elever och personal på länets skolor. Smittskydd Dalarna rekommenderar att man veckan efter sportlovet håller kvar vid samma nivå av distansundervisning som innan sportlovet. Därefter kan man (beroende på smittläge) återgå till en större andel undervisning i skolan och mindre distansundervisning.

På skolsamverkan betonade Smittskydd Dalarna att Folkhälsomyndigheten vill att skolorna ska vara återhållsamma med distansundervisning. Nya undersökningar visar att både den fysiska och psykiska ohälsan ökar bland svenska barn och ungdomar.

Region Dalarna rapporterar att det var få varsel i Dalarna under februari månad och fortsatt få konkurser i länet. I hela riket var februari den månad med lägst antal varsel sedan pandemins början.

Tillsyn och efterlevnad

Länsstyrelsens tillsynsverksamhet har under vecka åtta genomfört tillsyn på plats i Rättvik, Falun, Malung-Sälen, Älvdalen och Säter. Sammanlagt genomfördes 37 tillsynsbesök på bland annat gym, butiker och skidanläggningar.

Efterlevnaden av restriktionerna rapporteras som fortsatt medelgod. Butiker, serveringar och anläggningar är noga med att följa de föreskrifter som gäller för dem. Trots att verksamheterna informerat och avgränsat sina lokaler kvarstår problemet med att kunderna/besökarna i vissa fall inte följer anvisningarna.

Kommunerna rapporterar att många besökare stannar till på matställen, butiker och mackar längs vägarna mot fjällen för att äta, handla och besöka toaletter och att trängsel uppstår. Flera kommuner rapporterar också om försämrad efterlevnaden i kollektivtrafiken.

Planerade och vidtagna åtgärder

Dalatrafik har under veckan gått ut i sociala medier med en kampanj som påminner om munskydd i kollektivtrafiken.

Från och med den 1 mars kan dagpendlare från Sverige och Finland ta sig över gränsen till Norge om de uppvisar ett negativt covid-19-prov som inte är äldre än sju dagar.

Polisregion Bergslagen har beslutat om tillfälliga lokala trafikföreskrifter gällande gränsen mot Norge från 26 februari till och med 31 mars. På följande vägsträckor från riksgränsen mot Norge och tio meter in i Sverige gäller förbud mot trafik med fordon: länsväg 1047 och länsväg 1048, Lima, Malung-Sälens kommun, samt länsväg 1056 i Särna och riksväg 70 i Idre, Älvdalens kommun.

Från och med 2 mars till 30 april är det möjligt att söka Omsättningsstöd för enskilda företag för perioden augusti till februari. Stödet administreras av Länsstyrelsen.

Regeringen har beslutat att förlänga de åtgärderna i sjukförsäkringen till 30 april. Regeringen har också förlängt förordningen som gör det möjligt att tillfälligt förbjuda besök på särskilda boenden för äldre till den 31 maj.

Aktuellt kring rekommendationer och restriktioner

Folkhälsomyndigheten föreslår ett maxantal på 500 personer i butiker och varuhus. Begränsningen väntas träda i kraft den 6 mars.

Från och med 1 mars ska alla serveringsställen stänga senast klockan 20.30 (gäller ej take-away). På serveringsställen som är del av handelsplats ska antalet besökare begränsas till en person per sällskap.

Från den 1 mars bör föreningar som bedriver idrotts-, kultur- eller fritidsaktiviteter vidta följande åtgärder för att minska smittspridningen av covid-19:

  1. när det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus,
  2. minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel, och
  3. avstå helt från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag av sådan idrott som är yrkesmässig.

Ingen tävlingsverksamhet under elitnivå kommer att tillåtas. Det omfattar även matcher, cuper och andra tävlingar för barn födda 2005 och senare som tidigare har varit undantagna.

Ny rekommendation från Folkhälsomyndigheten är att även symtomfria personer testas i samband med smittspårning på arbetsplatser för att snabbare förhindra större utbrott.

Folkhälsomyndigheten har kommit med nya rekommendationer för personer som bor på äldreboenden och är vaccinerade. En äldre person som är fullvaccinerad kan två veckor efter att man har fått den andra dosen ta emot besök, utan speciella smittförebyggande åtgärder i just den situationen. Då går det också att krama sina barn eller barnbarn, förutsatt att de är helt friska och inte har några symptom.

Länsstyrelsens samverkan med regionala och nationella aktörer

Under veckan har Länsstyrelsen samverkat med bland annat Destination Sälenfjällen, länets skolchefer via skolsamverkan med Smittskydd Dalarna och Dalatrafik, Folkhälsomyndigheten samt med Region Dalarnas analysenhet.

Budskap från länets krishanteringsaktörer till länets invånare


”Ta ditt personliga ansvar och skydda dig själv och andra från covid-19, tillsammans kan vi bromsa smittan.”

Kontakt

Länsstyrelsens stab för coronahantering nås vardagar kl 08-17 på mail stab.dalarna@lansstyrelsen.se eller telefon 076-146 30 52.

Under kvällar och helger nås staben via Tjänsteperson i Beredskap (TiB) via SOS Alarm.

Kontakt