Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

”Vi vill skapa ett Dalarna där varje barn kan känna trygghet”

Ett barn står ensamt och ser sig omkring i ett rum fullt av människor.

Foto: Ulf Palm/ Falu Kommun

Idag inleds uppmärksamhetsveckan ”Du spelar roll – du är inte ensam”, en vecka som sätter ljuset på alla de barn i Dalarna som växer upp i familjer där det finns missbruksproblem, våldsamhet eller att någon av föräldrarna lider av psykisk ohälsa. ”Vi vill skapa ett Dalarna där varje barn kan känna trygghet” säger dalarnas landshövding Ylva Thörn, som också kommer invigningstala på evenemanget, som detta år arrangeras helt digitalt.

Våld i hemmet, missbruk hemma, hedersrelaterat förtryck och föräldrar som mår psykiskt dåligt. Det finns många faktorer som kan göra att barn och ungdomar har det otryggt hemma. Var femte barn växer upp med föräldrar som dricker för mycket alkohol. Det finns ett stort mörkertal vad gäller våld och hedersrelaterat förtyck mot barn och ungdomar, då många inte vågar anmäla eller ta hjälp. Så där är statistik som ger en rättvisande bild svår att ge.

- Vad vi vet är att det finns många barn och ungdomar i Dalarna som har det väldigt tufft hemma. Och var och en av dem behöver veta att de inte är ensamma och hjälp finns att få. Med hjälp från samhället har dessa barn bättre förutsättningar att växa upp till friska och starka vuxna. Genom att stärka kunskapen bland de som jobbar med barn och ungdomar i Dalarna så kan det bli verklighet” säger Rusmira Perez Dervisic, Länsstyrelsens strateg inom våld i nära relationer.

Fullbokat visar att behovet är stort

Uppmärksamhetsveckan ”Du spelar roll – du är inte ensam” består dels av informationsspridning kring temat via de olika aktörernas kanaler, men framförallt av en rad föreläsningar.

Länsstyrelsen i Dalarnas läns bidrag är de föreläsningar som riktar sig till yrkesverksamma eller ideella som är i kontakt med barn och unga, så som engagerade idrottsledare eller personer som jobbar inom skola, fritidsgårdar, hälso- och sjukvård, socialtjänsten, poliser och kuratorer. Att föreläsningarna för första gången hålls digitalt verkar ha skapat förutsättningar för fler att delta.

- Intresset har varit enormt! Redan tre veckor innan sista anmälningsdag var våra 250 platser fullbokade och vi har fått pussla med anmälningarna för att ge plats för fler, berättar Ulrika Andersson, Länsstyrelsens samordnare för det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS), och fortsätter.

- Den här veckan är en viktig del i att skapa jämlika och trygga uppväxtvillkor för barn och unga. Det handlar om att lyfta barns rätt till en trygg uppväxt och samhällets skyldighet att stötta barn och unga som lever i utsatthet. Barns rätt är vuxnas skyldighet, säger Ulrika

Hela föresläsningsprogrammet för "Du spelar roll - Du är inte ensam"

Öppet seminarium med Nanne Grönvall

Falu kommun anordnar även föreläsningar riktat till kommunens alla åttondeklassare, samt till allmänheten i Falun med en föreläsning med Nanne Grönvall, som växte upp med alkohol, tablettmissbruk och psykisk ohälsa i familjen.

I henens föreläsning berättar hon om sina upplevelser av hur missbruk påverkar familjerelationer, och hur man som barn – men även senare i vuxen ålder – försöker hantera sina upplevelser. Föreläsningen finns inspelad och går att se i efterhand fram till onsdag den 24 februari på Falu kommuns hemsida:

Föreläsning med Nanne Grönvall, på Falu Kommuns hemsida Länk till annan webbplats.

 Du är inte ensam - hit kan du vända dig!

Om du som vuxen upptäcker att ett barn i din närhet har det svårt hemma så kan din insats vara avgörande för barnets framtid. Men det kan vara svårt att veta vad som är rätt och hur man ska göra. Det finns många webbplatser som ger stöd i hur du bör agera och vart du kan vända dig för att få mer hjälp. Här nedan listar vi ett urval för att hjälpa dig komma vidare.

Din kommun

I första hand är det bra att gå in på din kommuns hemsida och läsa om vilket stöd du kan få just där du bor. Där finns ofta nummer och mejladresser till just det stöd du behöver och kan få lokalt.

Lista med länkar till alla kommuner på skr.se Länk till annan webbplats.

Orosanmälan

Funderar du på att göra en orosanmälan för ett barn du är orolig kanske far illa, men är osäker på hur det går till? Du kan läsa mer om när du ska göra en orosanmälan och hur det går till på Socialstyrelsens hemsida.

Anmälan till socialnämnden vid kännedom eller misstanke om att ett barn far illa, på Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Ungdomsmottagningen

På ungdomsmottagningen kan du bland annat få hjälp om du behöver någon att prata med. Det är gratis och de har tystnadsplikt. Du hittar en mottagning genom att söka på deras sida. De har också bra information och stöd på sin hemsida om att ha det jobbigt i sin familj. De har även en ännu längre lista än vad vi har här, på nummer och stödchatter kopplat till olika frågor.

UMO.se Länk till annan webbplats.

Bris - Barns rätt i samhället

Bris är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn.

Bris webbplats Länk till annan webbplats.

Du spelar roll

En sida för dig som samlar tips och material kopplat till barn som lever i familjer med missbruk.

Duspelarroll.se Länk till annan webbplats.

Barndom utan baksmälla

Flera aktörer har gått ihop i detta initiativ som syftar till att göra skillnad för barn som far illa av vuxnas drickande. Bland annat lyfter de tio tydiliga tips och råd för hur du kan hjälpa till.

barndomutanbaksmalla.se Länk till annan webbplats.

Maskrosbarn

Är du 13—19 år gammal och har en förälder som har ett missbruk, mår psykiskt dåligt eller utsätter dig för våld? Hos Maskrosbarn kan du få stöd av vuxna som vet hur det känns. Vi erbjuder chatt och kuratorsamtal online

Maskrosbarn Länk till annan webbplats.

Barnahus Dalarna

Barnahus Dalarna har som mål att att erbjuda barn, som varit utsatta för våldsbrott i nära relationer och sexualbrott oavsett relation, ett omhändertagande som är anpassat utifrån barnets behov.

Barnahus Dalarnas webbplats Länk till annan webbplats.

Hedersförtryck.se

En sida för dig som är utsatt för hedersförtryck, behöver veta mer i din yrkesroll eller är orolig för någon.

Hedersförtryck.se Länk till annan webbplats.

Tris – tjejers rätt i samhället

Tris arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck och erbjuder stöd till dig som känner dig begränsad av din familj eller släkt, eller till dig som bara behöver prata med någon som förstår din situation. Jouren är öppen mellan kl 9—17.

www.tris.se Länk till annan webbplats.

Barnafrid

Nationellt kompenscentrum mot våld mot barn.

Barnafrids webbplats Länk till annan webbplats.
Affischen "Värt att veta" som listar svenska stödlinjer dit unga kan vända sig. Länk till annan webbplats.

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren ger stöd till brottsutsatta, vittnen och anhöriga. Det spelar ingen roll vem du är eller vilket brott du har utsatts för, eller om du är osäker på om det du har utsatts för är ett brott. Du behöver inte heller ha polisanmält något för att få stöd. Brottsofferjouren består av lokala jourer runt om i landet

brottsofferjouren.se Länk till annan webbplats.

Rädda Barnen

Rädda Barnen är en global barnrättsorganisation som kämpar för barns rätt att överleva, utvecklas och växa upp i trygghet.

Rädda barnens webbplats Länk till annan webbplats.

Det finns hjälp att för för den som är våldsutövare och vill sluta. Här hittar du kontaktuppgifter till olika stödlinjer.

Välj att sluta

Den som vill förändra ett våldsamt och kontrollerande beteende kan ringa till Välj att sluta. Personer kan även ställa frågor om våldsutsatthet, aggressioner och kontroll.

Den nationella stödlinjen drivs av Länsstyrelsen Stockholm i samarbete med Länsstyrelsen Skåne och Manscentrum Stockholm.
Telefon: 020-555 666.

Välj att slutas webbplats Länk till annan webbplats.

Riksorganisationen MÄNs samtalsmottagning

Mottagningen tar emot nya klienter via videosamtal, vilket innebär att de kan ha samtal oberoende av bostadsort. Riktar sig till personer som definierar sig som killar, är mellan 15-25 år (utökat till 30 år under coronapandemin) och har utsatt andra för kontroll, hot och psykisk terror, sparkar, slag eller annan form av fysisk misshandel, tjatsex, spridning av sexuellt material mot någons vilja, överkonsumtion av porr, sexuella övergrepp och upprepade våldtäkter.

Mottagningens webbplats Länk till annan webbplats.

Nationella Mansjouren

På Mansjouren finns möjlighet att ha samtal om exempelvis våld, både som utsatt och som utövare. Telefon: 08-30 30 20

Nationella Mansjourens webbplats Länk till annan webbplats.

Om Uppmärksamhetsveckan
”Du spelar roll – du är inte ensam”

Uppmärksamhetsveckan startades som en nationell kampanjvecka för 10 år sedan för att uppmärksamma barn som lever i en familj där någon vuxen dricker för mycket alkohol. Den nationella kampanjveckan som kallas ”Spela roll” infaller varje år samma vecka som alla hjärtans dag. Falu kommun breddade för några år sedan kampanjveckan att inte bara handla om alkoholproblem utan även barn som lever i familjer med andra missbruksproblem, våldsamhet eller att någon av föräldrarna lider av psykisk ohälsa. Länsstyrelsens deltagande har också breddat kampanjveckan och nu riktar den sig till alla som på olika sätt jobbar med barn i hela Dalarna. Även Rädda barnen och Svenska kyrkan är medarrangörer.

Kontakt