Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu kan Dalarnas kommuner och organisationer söka nya pengar för integrationsfrämjande insatser

Dalarnas landskapsvapen och svart text med LÄNSSTYRELSEN DALARNAS LÄN

Den 15 februari öppnar utlysningen för medel till tidiga insatser för asylsökande och medel för verksamhet med flyktingguider och familjekontakter. 3,5 miljoner kronor av de statliga statsstöden är öronmärkta för Dalarnas räkning. De kan sökas av både kommuner, organisationer och trossamfund.

Informationsträff

Den 4 mars bjuder Länsstyrelsen i Dalarna in till ett informationstillfälle om 2021 års utlysning av statsmedel för insatser riktade till asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn, TIA, §37 och §37a.

Anmäl dig till informationsträff Länk till annan webbplats.

De två stöden som är aktuella för utlysning är:

TIA (tidiga insatser för asylsökande)

Stödet går till insatser som hjälper asylsökande personer att i framtiden etablering i Sverige genom en meningsfull sysselsättning under asyltiden.

Medel: 1 492 000 kronor till utlysning nr 1 i Dalarna (Nationellt 98 mnkr)

Inriktning: Insatser som främjar kunskaper i svenska språket, kunskaper om det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden, eller hälsa.

Mottagare: Medlen kan sökas av organisationer inom civilsamhället och kommuner eller kommunalförbund samt trossamfund.

Målgrupp: I gruppen asylsökande ingår såväl asylsökande på anläggningsboende som asylsökande i eget boende.

Nationell prioritering: Insatser som främjar kunskaper om det svenska samhället.

Utlysning öppen: 15 februari 2021 – 23 april 2021. För insatser i samverkan mellan flera län gäller 15 februari – 25 mars.

Här hittar du mer information om bidraget och hur du lämnar in din ansökan. Länk till annan webbplats.

Bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Bidrag till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn, i enlighet med: §37a – i förordning om statlig ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter (2010:1122).

Medel: 2 026 000 kronor i Dalarna (Nationellt 51 mnkr)

Inriktning: Insatser som stödjer språkinlärning och/eller o underlätta etableringen i samhället och/eller o skapa nätverk och/eller o ge socialt stöd till ensamkommande barn

Mottagare: Medlen kan sökas av kommuner i egen regi eller kommuner i samverkan med en eller flera organisationer.

Målgrupp: Insatsen riktas i huvudsak till nyanlända utlänningar och/eller asylsökande. Personer som beviljats tillfälligt uppehållstillstånd enligt den så kallade gymnasielagen, kan också omfattas av insatserna.

Nationella prioriteringar:

  • Insatser som särskilt riktar sig till eller underlättar deltagandet för föräldralediga och andra personer med små barn.
  • Insatser som stödjer språkinlärningen ska särskilt prioriteras.
  • Insatser som sker tillsammans med idéburen sektor och där kontakten med samverkanspart/-er är etablerad.

Utlysning öppen: 15 februari 2021 – 23 april 2021. Länsstyrelsen Jönköping fattar beslut senast 9 juni.

Här hittar du mer information om bidraget och hur du lämnar in din ansökan. Länk till annan webbplats.

Kontakt