Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingestafett för att uppmärksamma Friluftslivets år – Luften är fri!

Två glada kvinnor åker längdskidor och skridskor på en snöklädd sjö.

Ylva Thörn, Landshövding i Dalarnas län och Henny Sahlin, friluftslivssamordnare på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Sveriges landshövdingar kommer inom arrangemanget landshövdingestafetten att genomföra friluftslivsaktiviteter under hela 2021 för att uppmärksamma Friluftslivets år, friluftslivets betydelse för folkhälsa och de friluftspolitiska målen.

Landshövdingestafetten är ett initiativ från landshövdingen i Uppsala län, Göran Enander, som bjudit in sina landshövdingekollegor på Sveriges länsstyrelser att under året genomföra en eller flera friluftslivsaktiviteter i sitt län. Stafetten invigs under friluftslivets års invigningsvecka i januari (18-24/1-2021) och aktiviteterna genomförs sedan runt om i landet under olika delar av året.

– Det är med stolthet jag kommer göra några nedslag på olika platser i Dalarna. Vi har så mycket att erbjuda och jag vill att alla som bor här ska bli uppmärksamma på vilken skatt vi har tillsammans, säger landshövding Ylva Thörn.

Med aktiviteter över hela Sverige och under hela året vill länsstyrelserna synliggöra Sveriges samtliga 21 läns stora variation av fina natur- och kulturområden, med möjlighet att utöva friluftsliv i året om. Friluftsliv kan vara enkelt och tätortsnära och det finns en friluftsaktivitet för alla.

Mer om stafetten på vår webbplats:

Friluftslivets år 2021 i Dalarna

Följ stafetten i våra kanaler på sociala medier via #landshövdingestafetten

Landshövding Ylva Thörn berättar om Friluftslivets år:

Luften är fri - Friluftslivets år 2021

Friluftslivets år 2021 handlar om att lyfta friluftslivet, få fler människor att vara ute i naturen och prova friluftsliv och att öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten. Projektet leds av Svenskt Friluftsliv med stöd av Naturvårdsverket.

Webbplatsen Luften är fri Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens friluftslivsuppdrag

Länsstyrelserna har i uppdrag att samordna och leda det regionala arbetet med friluftslivspolitiken, stärka arbetet med tätortsnära natur och verka för att de friluftspolitiska målen får ökat genomslag.

Mål för friluftslivet

Kontakt

Henny Sahlin

Friluftslivssamordnare