Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förverkliga dina klimatsatsningar med stöd från klimatklivet

Den 18-29 januari är nästa ansökningsomgång då det är möjligt att söka pengar från det statliga klimatinvesteringsstödet, Klimatklivet. Du kan söka för alla åtgärder som minskar utsläppen av växthusgaser. Det viktigaste kriteriet är klimatnytta, d.v.s. sparade kg CO2 per investerad krona.

Har din verksamhet intresse av att göra en investering som skulle minska utsläppen av växhusgaser så har ni goda chanser att få ta del av Klimatklivets stöd. Med hjälp av stödet kan ni täcka stora delar av investeringskostnaden samtidigt som ni bidrar i omställningen till en bättre värld:

  • Nästan hälften av ansökningarna sedan 2015 har beviljats stöd.
  • Stödet är i snitt 40-50% av investeringen.
  • Organisationer i Dalarna har beviljats totalt drygt 355 milj kr stöd sedan starten 2015 fram till våren 2020.

Vem kan söka?

Företag, kommuner, föreningar och organisationer (inte privatpersoner).

Vad kan man söka för?

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Andra önskade effekter är spridning av ny teknik, marknadsintroduktion, bättre hälsa och sysselsättning samt att andra miljömål än "Begränsad klimatpåverkan" påverkas positivt. Åtgärder som bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser inom jordbruket är prioriterade.

Publika laddningsstationer för elbilar, biogas-tankställen, biogasproduktion, konvertering från fossilt till förnybart bränsle, återvinning spillvärme, när/fjärrvärme, destruktion av lustgas/restgas, infrastruktur för cykel, omlastningsterminaler, avfallsåtgärder med ny teknik m.m.

Hur ansöker du?

Ansökan görs via Länsstyrelsens e-tjänst, som endast är öppen under ansökningsperioderna. Den första ansökningsomgången 2021 är 18 - 29 januari. Hinner du inte med att få ihop din ansökan tills dess så kan du även söka 13 - 27 april, 24 augusti - 9 september eller 8 - 18 november.

E-tjänst och vägledning för ansökan på Länsstyrelsens sida om Klimatinvesteringsstöd

Kontakt