Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län 23 december 2020

Graf som visar antal smittade personer i Dalarnas län

Här följer en sammanfattning av hur Dalarna påverkats av coronasmittan under den gångna veckan och en presentation av myndigheternas budskap till länets invånare.

Händelseutvecklingen

I Dalarna fortsätter antal smittade att öka, vecka för vecka. Under vecka 51 konstaterades 1 169 nya sjukdomsfall i länet. Region Dalarna har sedan tidigare rapporterat att det finns en allmän smittspridning i hela länet. Regionens analysavdelning gör bedömningen att vi kommer nå toppen på smittspridningen under julhelgerna.

Vårdade på sjukhus

Under den gångna veckan har vi sett en svag minskning av antalet inneliggande patienter som vårdas i Falun för sina symtom. Tisdagen den 22 december vårdades 45 patienter på vårdavdelning och 2 patienter på intensivvårdsavdelning (IVA). Region Dalarna rapporterar att det inte krävs lika lång vårdtid nu som det gjorde i våras innan patienterna blir bättre och kan lämna sjukhuset.

Graf som visar antal inneliggande patienter i Dalarna

Testning och smittspårning

Under vecka 51 togs det ca 9 678 PCR-prover i länet. Det är betydligt fler än föregående vecka och det högsta antalet prover som tagit sedan pandemin bröt ut.

Det togs även 643 serologiska tester (antikroppstester) vilket är ungefär lika många som föregående vecka.

Personer som rest från Storbritannien till Sverige och Dalarna från den 12 december och framåt uppmanas ta ett Covid-test. Detta med anledning av den nya varianten av viruset SARS-CoV-2 som kan vara mer smittsamt. Även barn ska testa sig.

Vaccination

Pfizer/BioNTechs vaccin är nu godkänt av EU-kommissionen. De första vaccinationsdoserna kommer till Dalarna i mellandagarna och man kommer börja med ge vaccin inom äldreomsorgen. Fram till sommaren ska alla som är över 18 år erbjudas möjligheten att vaccinera sig. Det handlar i Dalarna om över 350 000 vaccindoser i länet vilket förväntas leda till ett högt tryck på vården från och med mars/april.

Så påverkas Dalarna

Det är stor påverkan på sjukvården och personalbrist råder. Region Dalarna har som åtgärd omflyttat personal. Personal ska nu också använda munskydd när man inte kan hålla avstånd från varandra inom personalen. Snabbtester används även och visar direkt om pågående smitta finns.

Köpcentrum anger en minskning av besökare med ca 40 % jämfört med samma vecka förra året. Efter regeringens besked om nya restriktioner (18/12 se nedan) så ser köpcentrum ytterligare minskning. Bortsett från lägre besökstal så spenderar besökarna kortare tid i köpcentret.

Efterlevnad under julhandel och vinterturismsäsongen

Trots skärpta restriktioner rapporteras ingen förbättring av efterlevnaden som fortsätter att vara medelgod.

Medelgod efterlevnad betyder att mer än hälften av de rapporter som Länsstyrelsen får in pekar på att fler än hälften av de människor som bor eller vistas i Dalarna följer de allmänna råden.

Fjällanläggningarna arbetar kontinuerligt för att anpassa sina verksamheter kring det rådande pandemiska läget. Beläggningsgraden under jul- och nyårshelgerna bedöms som hög, men varierar mellan olika besöksmål.

Aktuellt kring rekommendationer och restriktioner

Regeringen lämnade besked om nya restriktioner fredagen den 18 december. De nya restriktionerna innebär att:

  • Maxantal på restauranger sänks från åtta till fyra personer i samma sällskap och alkoholservering förbjuds från och med klockan 20.00. Det börjar gälla 24 december.
  • Maxantal införs på butiker, köpcentrum och gym. Om inte antalet hålls kan verksamheter stängas ned.
  • Munskydd kommer att rekommenderas i kollektivtrafiken. Gäller från den 7 januari.
  • Gymnasieskolor ska bedriva distansundervisning till 24 januari.

All verksamhet som bedrivs av staten och regioner och inte är nödvändiga ska stängas ned till 24 januari. Det gäller bland annat simhallar och bibliotek.

Planerade och vidtagna åtgärder i Dalarna

Lokalhyresstödet (LOK) är nu avslutat av Länsstyrelsen i Dalarnas län och alla ärenden, ca 3700 st, är färdigbehandlade.

Köpcentrum kontrollerar besöksantalet i realtid så att maxantalet inte överskrids. Det kan till exempel vara genom att ha koll på kvadratmeteryta per besökare så att de teoretiskt kan hålla minst 4,5 meter till varandra, att införa slussningsrutin med entrévärd och/eller att införa ordningsvakter med uppdrag att på olika sätt bidra till att besökare håller avstånd.

Kommunerna kommer att jobba utifrån de skärpta nationella föreskrifterna som presenterades den 18 december. Lokala skillnader kan förekomma, men majoriteten av kommunerna kommer till exempel att hålla bibliotek, badhus och inomhushallar stängda. Även föreningsdrivna inomhushallar kommer rekommenderas att stänga, men uteanläggningar hålls öppna. Anläggningar är dock i regel öppen för elitidrotten.

Kommunerna planerar för aktiv tillsyn på restauranger, kaféer och barer enligt sina tillsynsuppdrag.

Budskap från länets krishanteringsaktörer till länets invånare:

Fira med få och minska smittspridningen under jul och nyår

Du har ett personligt ansvar att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Det betyder att du är skyldig att:

  • stanna hemma om du är sjuk,
  • tvätta händerna ofta och noggrant,
  • bara umgås personer som du bor med eller några få vänner och närstående,
  • hålla avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel,
  • arbeta hemifrån så ofta det är möjligt,
  • resa, idrotta och utöva annan fritidsaktivitet på ett sätt som minimerar risken för smitta.

Kontakt

Länsstyrelsens stab för coronahantering nås vardagar kl 08-17 på mail stab.dalarna@lansstyrelsen.se eller telefon 076-146 30 52.

Under kvällar och helger nås staben via Tjänsteperson i Beredskap (TiB) via SOS Alarm.

Kontakt