Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län 18 december 2020

Graf som visar antal smittade personer i Dalarnas län

Här följer en sammanfattning av hur Dalarna påverkats av coronasmittan under den gångna veckan och en presentation av myndigheternas budskap till länets invånare.

Händelseutvecklingen

I Dalarna fortsätter vi att se en ökning av antalet smittade och antalet patienter som vårdas för covid-19. Under vecka 50 konstaterades 1 018 nya sjukdomsfall. Region Dalarna har sedan tidigare rapporterat att det finns en allmän smittspridning i hela länet. I förhållande till sin folkmängd rapporteras flest smittade under vecka 50 i Avesta, Leksand och Ludvika kommun.

– Det är viktigt att människor inser allvaret i situationen och förstår vilken enorm påfrestning det här innebär för sjukvården. Jag uppmanar alla att ta sig en funderar kring vad de själva kan göra för att minska risken för smittspridning, säger landshövding Ylva Thörn.

Sjuka och avlidna

Under den gångna veckan har vi sett en kraftig ökning av antalet inneliggande patienter som vårdas i Falun för sina symtom. Torsdagen den 17 december vårdades 48 patienter på vårdavdelning och 3 patienter på intensivvårdsavdelning (IVA).

Graf som visar antal inneliggande patienter i Dalarna

Vi ser nu också att pandemin orsakar allt fler dödsfall i länet. Enligt siffror från Folkhälsomyndigheten dog 5 personer i Dalarna till följd av covid-19 under vecka 50. Ser vi tillbaka under de senaste veckorna har vi också en tydlig ökning av dödsfall i länet. Samtidigt är det fortfarande inte i nivå med den situation vi upplevde i våras. Då hade Dalarna tre veckor där det rapporterades in fler än 20 dödsfall per vecka.

Graf som visar antal dödsfall per vecka i Dalarnas län

Testning och smittspårning

Under vecka 50 togs det ca 8 000 PCR-prover i länet. Det är något fler än föregående vecka. Bedömningen är att Regionen i dagsläget kan tillgodose det testningsbehov som finns i länet.

Regionen har också beställt snabbtester som kommer att fördelas ut till Särna och Sälen. Det är ett verktyg för att möta den stora vinterturism som förväntas till länet. De har även öppnat nya självprovtagningsstationer i Leksand och Ludvika under veckan. På måndag nästa vecka öppnar Regionen också nya stationer i Gagnef, Idre by och vid Kläppen och Lindvallens anläggningar i Sälen.

Region Dalarna har även beslutat att erbjuda självprovtagning till barn från 13 år. Ett viktigt budskap till länets föräldrar är att redan nu skaffa e-legitimation till sina barn (vilket behövs när de ska boka självprovtagningen).

Region Dalarna fortsätter rapportera att de har svårt att hinna med att smittspåra alla fall i länet. Under den höga belastningen prioritera de smittspårning i vården och äldreomsorgen.

Vaccination

Läkemedelsverket meddelar att tre länder godkänt covid-19 vaccin: Storbritannien, Kanada och USA. För Sveriges del ansvarar Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) för godkännandeprocessen. De förväntas fatta beslut om godkännande av två vaccin den 21 december. Förhoppningen är att den svenska vaccinationen startar i mellandagarna. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att följande grupper vaccineras först:

  • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst.
  • Personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal som arbetar nära personer enligt ovan.
  • Nära hushållskontakter till personer som har hemtjänst.

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har under veckan träffat en överenskommelse om genomförandet av vaccinering mot covid-19. I samband med detta fick länsstyrelserna i uppdrag av regeringen att hjälpa respektive region i arbetet med vaccineringen.

Så påverkas Dalarna

Länets kommuner rapporterar att flera branscher inom handel och industri fortsätter att påverkas negativt. De lyfter bland annat upp en kraftigt minskad julhandel i butikerna. Det kommer också signaler om att flera små och medelstora företag börjar få likviditetsproblem.

Samtidigt ser länsstyrelserna att förre företag än förväntat sökt det omsättningsstöd som riktas mot enskilda firmor. Istället för de 2 000 förväntade ansökningarna har det bara kommit in 500 ansökningar till Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Bemanningssituationen är fortsatt en utmaning inom hälso- och sjukvården. Fler kommuner rapporterar hög sjukfrånvaro och Regionen har sedan tidigare flaggat för att personalen är hårt ansträngd.

Efterlevnad under julhandel och vinterturismsäsongen

Besökstrycket i länet är fortfarande lågt men ökande. Skidanläggningarna i norra Dalarna har nu öppnat sin verksamhet och räknar med fler besökare. Under jul-, nyårs- och trettonhelgen uppger anläggningarna att de har 70-100 procents beläggningsgrad.

Det pågår en omfattande samverkan mellan länets myndigheter och fjällaktörer för att hantera identifierade risker och genomföra förebyggande insatser. Fjällanläggningarna har också genomfört ett stort antal åtgärder för att minska kontakterna på plats, medan myndigheterna samverkat kring gemensamma informationsinsatser för at öka efterlevnaden av de allmänna råden.

Efterlevnaden anges vara fortsatt medelgod i länet. Det betyder att mer än hälften av de rapporter som Länsstyrelsen får in pekar på att fler än hälften av de människor som bor eller vistas i Dalarna följer de allmänna råden.

Aktuellt kring rekommendationer och restriktioner

Under måndagen den 14 december ersatta Folkhälsomyndighetens nya nationella föreskrifter och allmänna råd de lokala allmänna råden som tidigare gällt i Dalarna.

I samband med att nya råden började gälla skickades ett sms-utskick ut till 22 miljoner mobilabonnemang i Sverige. Krisinformation.se rapporterar en ökning på sidans trafik efter utskicket, från 54 000 till 3,5 miljoner besök jämfört med föregående vecka.

Efter att de nya allmänna råden trädde i kraft har vissa kommuner i Dalarna justerat sin verksamheterna, andra behåller samma restriktioner som gällde under de lokala allmänna råden.

Budskap från länets krishanteringsaktörer till länets invånare:

Du har ett personligt ansvar att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19

Det betyder att du är skyldig att:

  • stanna hemma om du är sjuk,
  • tvätta händerna ofta och noggrant,
  • bara umgås personer som du bor med eller några få vänner och närstående,
  • hålla avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel,
  • arbeta hemifrån så ofta det är möjligt,
  • resa, idrotta och utöva annan fritidsaktivitet på ett sätt som minimerar risken för smitta.

 

Klicka här för mer coronarelaterad information Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsens stab för coronahantering nås vardagar kl 08-17 på mail stab.dalarna@lansstyrelsen.se eller telefon 076-146 30 52.

Under kvällar och helger nås staben via Tjänsteperson i Beredskap (TiB) via SOS Alarm.

Kontakt