Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Biogasanläggning i Borlänge blir

Klimatklivets största investeringsstöd i Dalarna någonsin

Bild av en biogasanläggning. Rör i metall och och en stor vit behållare som det står Gasum på.

Foto: Gasum Group

I november beviljades företaget Gasum 15 miljoner EURO i stöd av Klimatklivet, en nationell miljösatsning med syfte att minska koldioxidutsläpp och andra gaser som påverkar klimatet.

– Vi är mycket glada för detta fantastiska projekt som kommer att betyda mycket för omställningen i hela Dalarna! Vi kommer att kunna köra fordon på vårt eget matavfall, säger Annika Varghans, energi- och klimatstrateg på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Det har funnits planer på en biogasanläggning i Dalarna i över tio år och tidigare försök har stött på patrull av olika orsaker, men nu äntligen ser det ut att bli verklighet. I början av 2020 sökte företaget Gasum stöd från Klimatklivet för att kunna etablera en stor biogasproduktionsanläggning vid Fågelmyra återvinningscentral i Borlänge kommun.

I slutet av november beslutade Naturvårdsverket att bevilja projektet när budgeten för 2021 fastställts av riksdagen och medel kunde säkerställas. Investeringen utgörs av totalt 355 miljoner kronor. 45 procent, eller 15 miljoner EURO (uppskattningsvis 160 miljoner kronor, reds anm), är stöd från Klimatklivet. Det gör det till det största investeringsstödet som någonsin beviljats i Dalarna av Klimatklivet.

Stödet till Gasum lyfts upp av Naturvårdsverketlänk till annan webbplats som ett gott exempel på att företag planerar större investeringar för att ställa om till fossilfria alternativ och cirkulära lösningar.

- Det här visar att näringslivet har förstått betydelsen av att satsa långsiktigt trots den kris vi fortfarande befinner oss i, säger Carl Mikael Strauss, chef för Klimatklivsenheten på Naturvårdsverket i ett pressmeddelandelänk till annan webbplats.

Dalarnas matrester ska ersätta fossila bränslen

Koldioxidbesparingen beräknas till ca 24 000 ton per år och 478 000 ton på 20 års teknisk livslängd. Koldioxiden sparas genom att ersätta fossila bränslen så som t.ex. diesel, med flytande biogas (LBG, Liquified Biogas) för t.ex. tunga fordon. Förutom biogas ska även en rötrest som kallas biogödsel produceras, som är utmärkt gödning för åkrarna.

Biogasanläggningen planeras producera ca 100 GWh biogas från hushållens matavfall samt från gödsel och industriellt avfall. Matavfall samlas in i alla Dalarnas kommuner och redan i dag processas de till en slurry på Fågelmyra, men det körs sedan till en rötanläggning i en annan del av Sverige. Nu kommer det kunna tas tillvara direkt här i Dalarna. Även denna slurry byggdes med stöd av Klimatklivet, 2015. Projektet ska vara klart i juli 2023.

Borlänge Energis slurrymaskin tar Klimatkliv med sin biogasproduktion | Länsstyrelsen Dalarna (lansstyrelsen.se)länk till annan webbplats

Klimatklivet stärker den cirkulära ekonomin

Klimatklivet är ett stöd från Naturvårdsverket till lokala och regionala investeringar som ska minska utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Länsstyrelsen har en stödjande och granskande roll för sökanden under själva ansökan och under projekttiden fram till slutrapportering.

Förutom Gasums beviljade projekt från en ansökningsomgång i våras så har 29 nya ansökningar kommit in i höstens enda ansökningsomgång i september. Av dem är ännu endast 4 beviljade och 6 avslagna. Vilket betyder att 19 stycken ännu väntar på beslut. Av de 4 beviljade kan noteras att 2 ansökningar handlar om biogaslastbilar. Detta skapar en fin synergi med biogasproduktionen.

Är din verksamhet intresserad av att söka stöd från Klimatklivet?

Klimatklivet planerar att hålla öppet för ansökningar fyra perioder under 2021:

  • 18–29 januari
  • 13–27 april
  • 24 augusti – 9 september
  • 8–18 november.

Läs mer om klimatklivet och andra klimatinvesteringsstöd.

Kontakt