Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om licensjakt på fem lodjur i Dalarna

Två lodjur i ett snöfyllt landskap

Länsstyrelsen har idag fattat beslut om licensjakt på lodjur i Dalarnas län. Fem lodjur får fällas inom det beslutade jaktområdet.

Jakten pågår under mars

Nästa års lodjursjakt startar den 1 mars och varar som längst till och med

31 mars. Om de fem beslutade lodjuren fälls innan jakttidens slut så avslutas jakten då.

Jaktområdet har tagits fram med utgångspunkt i täthet av lodjur och fårbesättningar. Det innebär att jakten riktas mot södra Dalarna där det finns flest lodjur och där antalet fårbesättningar är högst.

– Enligt det senaste inventeringsresultatet fanns det nio familjegrupper, vilket motsvarar ungefär 56 lodjur, i Dalarna. Det långsiktiga förvaltningsmålet, beslutat av Dalarnas viltförvaltningsdelegation, innebär att Dalarnas län ska ha mellan 7,5-11 familjegrupper. Samtidigt är vårt mål att skador på tamdjur inte ökar i länet, säger Caroline Dickson enhetschef på länsstyrelsen.

Färre lodjur minskar risken för skador på tamdjur

Länsstyrelsen i Dalarnas län står bakom bedömningen att licensjakt är en effektiv, kontrollerbar och hållbar del av en aktiv rovdjursförvaltning, om den sker i begränsad omfattning. Beslut om licensjakt på lo i Dalarnas län syftar till att minska populationen till att nå de uppsatta förvaltningsmålen för länet och minska risken för ökade skador på tamdjur.

Kontakt