Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Klart med nytt regemente i Falun

Det blir ett återinrättande av Dalregementet i Falun med start år 2022, det beslutade Riksdagen idag. Försvarsmakten kommer tillsammans med kommunen, länsstyrelsen och andra aktörer nu förbereda för regementet, som föreslås hamna uppe vid övningsfältet och Myran.

- Det här är ett verkligt positivt besked för hela Dalarnas län. Vi har haft ett gott och konstruktivt samarbete mellan alla berörda parter, och jag ser detta som ett kvitto på att vi gemensamt lyckats förmedla de fördelar som Falun och Dalarna ger i detta sammanhang, säger Ylva Thörn, landshövding Dalarnas län.

Skydda västliga förbindelser och stärka hemvärnet

I underlaget till Riksdagsbeslutet motiveras en återetablering i Falun bland annat så här:

”Det finns ett tydligt behov av förband för skyddet av de västliga förbindelserna via västra Svealand till Osloområdet samt via Jämtlands län till Trondheim. Det finns också behov av förband för skyddet av viktiga totalförsvarsanläggningar."

"Försvarsmakten avses få i uppdrag att redovisa hur hemvärnsverksamheten vid Dalregementsgruppen ytterligare kan utvecklas och stärkas, till exempel genom fortsatt utveckling av särskilda funktioner eller verkanssystem inom ramen för hemvärnet.”

Nytt regemente på ny plats

Den exakta platsen för det nya regementet i Falun är inte klart, men flera platser i anslutning till övningsrådet vid Myran har föreslagits som lämpliga för etablering. Delar av gamla Högbo sanatorium har också föreslagits, för att snabbt kunna inkvartera värnpliktiga. Gamla I 13-området däremot, har inte varit aktuellt i diskussionerna om återetablering.

Dalregementet ska enligt beslut återinrättas senast år 2022, och nå full kapacitet under perioden 2026–2030. Det ska finnas en utbildningskapacitet om cirka 200–250 inryckande värnpliktiga årligen, som i största utsträckning ska hämtas regionalt.

Under våren när budgeten för det nya regementet är klar, förväntas Försvarsmakten komma med mer information. Tanken är att då starta dialog med alla berörda parter, allmänhet myndigheter, företag och närboende.

Kontakt