Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny förvaltningsplan för stora rovdjur i Dalarna

Sittande lodjur tittar in i kameran

Förvaltningsplanen är en viktig del i Länsstyrelsens arbete med att skapa en väl fungerande och förutsägbar rovdjursförvaltning. Foto: Eldin Hasic, Mostphotos

Länsstyrelsen har reviderat den regionala förvaltningsplanen för stora rovdjur tillsammans med en arbetsgrupp från Dalarnas viltförvaltningsdelegation. Den nya planen gäller från 30 september 2020 fram tills att ny förvaltningsplan är beslutad.

– Vi har tillsammans med viltförvaltningsdelegationens arbetsgrupp gjort små men nödvändiga förändringar för att förvaltningsplanen ska vara uppdaterad efter dagens förutsättningar, berättar Caroline Dickson, chef för viltenheten på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Förvaltningsplanen är en viktig del i Länsstyrelsens arbete med att skapa en väl fungerande och förutsägbar rovdjursförvaltning och fungerar som ett styrdokument för Dalarnas rovdjursförvaltning. I planen beskrivs rovdjursförvaltningens förutsättningar och konkreta målsättningar för förvaltningen. Det finns också riktlinjer för förvaltningsåtgärder som kan vidtas för att nå förvaltningsmålen.

– När Naturvårdsverket under 2021 har reviderat de nationella förvaltningsplanerna för stora rovdjur planerar Länsstyrelsen en större översyn av den regionala planen, säger Caroline Dickson.

Kontakt