Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen i Dalarnas län deltar i kampanj mot hedersrelaterat våld och förtryck

Kampanbild med texten: Du gör rätt! #duharrätt www.hedersfortryck.se

Många barn och unga utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Inför jullovet lanserar Jämställdhetsmyndigheten, Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck, Polismyndigheten, Socialstyrelsen, Skolverket och Utrikesdepartementet en gemensam kampanj mot hedersrelaterat våld och förtryck. ”Du har rätt” att själv bestämma och rätt att få hjälp och stöd är kampanjens budskap. Länsstyrelsen i Dalarnas län deltar också i spridandet av kampanjen.

Många barn och unga i Sverige vittnar om att de utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Det kan handla om flickor som måste gå direkt hem efter skolan, som inte får vara med på lektionerna i alla skolämnen eller som inte får välja sina vänner. Om unga kvinnor och män som inte får välja om, eller med vem, de ska gifta sig. Eller om HBTQ-personer som inte accepteras för de individer de är. Det kan också röra sig om pojkar som måste bevaka sina systrar varje dag i skolan, eller om flickor och unga kvinnor som inte får bestämma över sin kropp eller sexualitet.

Samtidigt kan det vara svårt att veta vart man kan vända sig för att få stöd. Därför går nu sex myndigheter ihop för att med gemensamma krafter sprida information om vilka rättigheter unga har i Sverige och vart man kan vända sig för att söka hjälp. Kampanjen ”Du har rätt” vänder sig också till yrkesverksamma inom till exempel skola, vård och omsorg med information om vilket stöd man kan få från nationell nivå.

– Det är viktigt att utsatta barn och unga vet vart dom kan vända sig. Och att det är myndigheternas ansvar att ge dem stöd, hjälp och skydd, säger Negin Amirekhtiar, sakkunnig och utvecklingsledare på Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland.

– Hela myndighetskedjan måste fungera i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Utrikesdepartementet och ambassaderna har under de senaste åren sett en ökning av ärenden där barn och vuxna hålls kvar mot sin vilja utomlands och utsätts för tvång, hot och våld, säger Erica Neiglick vid UD:s konsulära enhet.

– För att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck krävs att hela samhället tar sitt ansvar. Samverkan är oerhört viktigt för att personer som utsätts ska få stöd och hjälp. För att polisen ska kunna agera måste vi få kännedom om att brott misstänkts ha begåtts eller är på väg att ske, säger Jenny Edin, kommissarie och processledare för polisens arbete mot hedersrelaterat våld.

Kampanjen hänvisar till plattformen hedersförtryck.se, som drivs av Nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen Östergötland. Där finns det samlad information om hur man som yrkesverksam kan få vägledning och arbeta med dessa frågor, men även var man kan söka hjälp om man är utsatt. Kampanjen kommer under vecka 50 synas i Stockholm, Göteborg och Malmö samt digitalt på sociala medier.

Dalarna inget undantag

Även om Länsstyrelsen inte är avsändare av kampanjen så menar Rusmira Perez Dervisic, som är strateg inom Våld i nära relationer på Länsstyrelsen i Dalarnas län, att det är en självklarhet att myndigheten är med och sprider budskapet.

- Vi kan förhoppningsvis bidra till att nå ut till unga tjejer och killar just här i Dalarna, förklarar Perez Dervisic.

- Problemen vi har med hedersrelaterat våld och förtryck i Dalarna skiljer sig inte från övriga delar av landet. Det finns inte så många polisanmälningar i länet, men däremot finns det orosanmälningar till socialtjänsten. Dessutom är mörkertalet stort, de flesta barn och unga vågar inte berätta och vända sig till myndigheter eller skolan om dessa frågor.

Kontakt