Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län 27 november 2020

Graf som visar hur många nya sjukdomsfall av covid-19 som redovisats i Dalarna, vecka för vecka.

Här följer en sammanfattning av hur Dalarna påverkats av coronasmittan under den gångna veckan och en presentation av myndigheternas budskap till länets invånare.

Händelseutvecklingen

För första gången på sex veckor minskar antalet nya sjukdomsfall i Dalarna. Under vecka 47 konstaterades 633 nya sjukdomsfall, att jämföra med föregående vecka då siffran var 692. Samtidigt pågår det fortfarande en allmän smittspridning i hela länet och det har rapporterats om utbrott på tio äldreboenden och inom tre hemtjänstgrupper i Dalarna.

– Det är viktigt att vi alla fortsätter gör vad vi kan för att minska smittspridningen. Inte minst med omtanke om den hälso- och sjukvårdspersonal som gör ett så otroligt viktigt arbete i dessa svåra tider, säger landshövding Ylva Thörn.

Testning

Under vecka 47 tog Regionen Dalarna ca 8 200 PCR-prov (för aktiv pågående infektion av covid-19). Regionen meddelar att det fortfarande är en hög efterfrågan på provtagningstider och att lab i Falun har en ansträngd situation. Samtidigt finns det fler lediga provtagningstider den här veckan än vad det gjort tidigare veckor. Regionen kommer också att öppna länets första självprovtagningsstationer under måndag och tisdag vecka 49. Då blir det också möjligt att hämta ut självprovtagningskit på flera apotek runt om i länet.

Flera aktörer har hört av sig till Länsstyrelsen och Regionen med önskemål om särskild PCR-testning för samhällsviktig verksamhet. I Dalarna bokar personal i samhällsviktig verksamhet provtagningstider på samma sätt som övriga delar av befolkningen. Är det så att en kritisk verksamhet med betydelse för liv och hälsa hotas på grund av personalbrist går det att vända sig direkt till smittskydd på Region Dalarna för att snabbt testa en mindre personalgrupp. Men det gäller bara i en nödsituation.

Sjuka och avlidna

Antalet patienter som ligger på vårdavdelning i Falu lasarett fortsätter att öka. Regionen räknar med att de kommer se fler patienter de närmsta veckorna. De har också öppnat ytterligare en avdelning för IVA-patienter och nästa vecka öppnas fler platser. Under vecka 47 har två dödsfall kopplat till covid-19 registrerats i Dalarna.

Graf som visar antalet inneliggande covid-19-patineter vid Falu lasarett.

Så påverkas Dalarna

Länets kommuner fortsätter att rapportera om ett ansträngt personalläge, främst inom vård och omsorg. De lyfter också en ökad oro hos personalen, något som kan påverka arbetsmiljön och leda till fler sjukskrivningar.

Trots lokala allmänna råd och andra restriktioner har antalet varsel inte ökat bland Dalarnas företag. Det går inte heller att se någon påtaglig effekt av pandemin på konkurserna i länet. Samtidigt fortsätter långtidsarbetslösheten, särskild hos män, att öka.

Under vecka 47 minskade resandet, bland annat med kollektivtrafiken, i länet.

Planerade och genomförda åtgärder

Under veckan har Region Dalarna rekommenderar munskydd i vårdsituationer, i syfte att skydda personal och patienter.

Region Dalarna har också uppmärksammat en missuppfattning bland flera arbetsgivare att det krävs ett negativt provsvar på PCR-test för att återgå i arbete efter en infektion. Så är inte fallet, något som Regionen nu förtydligat.

En majoritet av länets kommuner rapporterar att de infört olika former av distansutbildning i gymnasieskolan. En åtgärd som stäcker sig fram tilljullovet.

Riksidrottsförbundet har beviljat drygt 10 miljoner kronor i idrottsstödet till 95 klubbar i Dalarna. Det betyder att 87 procent av de som sökt stöd också har fått det.

Under vecka 47 började Länsstyrelsen handlägga ärenden inom omsättningsstöd för enskilda näringsidkare. Hittills har 68 ansökningar kommit in i Dalarna, det är förre än förväntat och länsstyrelserna planerar att gå ut med gemensam kommunikation om stödet. Utbetalningarna av stödet förväntas komma i gång från och med den här veckan.

I veckan har Folkhälsomyndigheten gått ut med en uppmaning inför jul-och reahandeln: Planera dina köp – undvik all trängsel.  Länk till annan webbplats.På samma tema har Länsstyrelsen tagit fram en film som informerar invånarna om vad man måste tänka på i samband med bland annat Black Friday.

Samtidigt har länsstyrelserna och jämställdhetsmyndigheten gått ut i en kampanj där man informerar om det stöd som kan ges till offer och förövare i våld i nära relationer.

Aktuellt kring rekommendationer och restriktioner

Folkhälsomyndigheten har förlängt samtliga lokala allmänna i landet. Råden gäller till den 13 december. Folkhälsomyndigheten arbetar nu på att ta fram nationella allmänna råd och rekommendationer inför jul- och nyårshelgerna som ska presenteras 13 december.

I veckan trädde regeringens beslutat om förbud mot att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare i kraft. I beslutet görs undantag för begravningssällskap, som tillåts vara upp till 20 deltagare. Till regeringens förordning har länsstyrelserna fattat beslut om regionala föreskrifter som gör att gränsen på åtta personer även omfattar tillställningar med sittande publik. Även länsstyrelsernas beslut har undantag för begravningar.

Under veckan har regeringen också gett Folkhälsomyndigheten möjlighet att besluta om lokala besöksförbud på särskilda boenden för äldre. Besluten får avse hela landet, ett län eller delar av ett län.

Budskap från länets krishanteringsaktörer till länets invånare

Skydda dig själv och andra mot covid-19. Fortsätt följa myndigheternas råd och minska smittspridningen.

  • Håll avstånd till andra
  • Var bara nära människor som du bor ihop med
  • Tvätta händerna, ofta och noggrant
  • Stanna hemma vid minsta tecken på att du är sjuk
  • Testa dig vid minsta symtom
  • Gör bara nödvändiga resor
  • Arbeta hemifrån om du kan
  • Gå inte på möten, konserter eller idrottsaktiviteter
  • Undvik att delta i större sociala sammanhang

Kontakt

Länsstyrelsens stab för coronahantering nås vardagar kl 08-17 på mail stab.dalarna@lansstyrelsen.se eller telefon 076-146 30 52.

Under kvällar och helger nås staben via Tjänsteperson i Beredskap (TiB) via SOS Alarm.

Kontakt