Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

​Efter möte i Dalarnas viltförvaltningsdelegation – förslag till nya älgförvaltningsområden dröjer

Dalarnas landskapsvapen och svart text med LÄNSSTYRELSEN DALARNAS LÄN

Viltförvaltningsdelegationen i Dalarnas län väljer att återremittera frågan om delvis nya gränser för länets älgförvaltningsområden till viltförvaltningsdelegationens arbetsgrupp. Syftet är att skapa färre och större älgförvaltningsområden i länet. Vissa av länets 16 älgförvaltningsområden har varit alltför små och dessutom har naturliga eller skapade gränser saknats mellan dem.

Älgförvaltningen är en viktig fråga för länet och har diskuterats i viltförvaltningsdelegationen sedan 2017 och behöver få ett avslut. Länsstyrelsen bedömer dock att ytterligare dialog med älgförvaltningsgrupperna i de befintliga förvaltningsområdena behöver genomföras innan beslut fattas.

– Arbetet mot nya älgförvaltningsområdesgränser har pågått under lång tid och vi vill inte riskera att många ändå känner sig uteslutna ur beslutsprocessen, säger Caroline Dickson, chef för enheten för vilt på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

– Älgförvaltningsgrupperna ska få möjlighet att hålla samråd med oss innan det ska beslutas av viltförvaltningsdelegationen, slår Caroline Dickson fast.

Kontakt