Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen sänker taket till åtta personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i Dalarna

Dalarnas landskapsvapen och svart text med LÄNSSTYRELSEN DALARNAS LÄN

I enlighet med regeringens förordning har Länsstyrelsen i Dalarnas län idag beslutat att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare tills vidare inte får hållas. Beslutet gäller från och med den 24 november. Länsstyrelsen i Dalarnas län sänker därmed antalet från 50 till 8.

Beslutet har fattats efter en hemställan från Region Dalarnas smittskyddsenhet. Det innebär att man får vara som flest åtta personer även vid sittande publik. Det här gäller tills vidare.

– Det här kommer självklart att påverka de allra flesta av oss, och vi måste alla göra vårt bästa för att följa det. Det är ett nödvändigt beslut för att vi ska hindra den ökande smittspridningen, och för att minska belastningen på hälso- och sjukvården, säger landshövding Ylva Thörn.

Regeringens undantag på att man får vara 20 personer vid begravning påverkas inte av dagens beslut.

Här kan du läsa Länsstyrelsens beslut Pdf, 79 kB.

Frågor och svar

Svar: Vad som räknas till allmän sammankomst och offentlig tillställning bestäms i ordningslagen (2 kapitlet, 1-3 paragrafen). Där står att:

Som allmänna sammankomster räknas bland annat demonstrationer, föreläsningar, sammankomster för religionsutövning, teater- och biografföreställningar samt konserter.

Som offentliga tillställningar räknas bland annat idrottsevenemang, danstillställningar, marknader och mässor.

För att en sammankomst ska anses som allmän krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den eller att sammankomsten med hänsyn till de villkor som gäller för tillträde till den bör anses jämställd med en sådan sammankomst.

För att en tillställning ska anses som offentlig krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den.

Verksamheter som butiker, köpcentrum och gallerior räknas i lagens mening inte till allmänna sammankomster, inte heller restauranger och serveringsställen. För serveringsställen gäller istället att man måste följa lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

För samtliga verksamheter gäller också Folkhälsomyndighetens lokala allmänna råd för Dalarna: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/lokala-allmanna-rad/ Länk till annan webbplats.


Svar: Länsstyrelsen har efter begäran från länets smittskyddsläkare fattat beslut om lokala föreskrifter enligt ordningslagen om färre deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Det är den lagstiftning som Länsstyrelsen har möjlighet att påverka.

Bakgrund är den ökande smittspridningen i länet och syftet med beslutet är att minska smittspridningen av coronaviruset i Dalarna.

Polismyndigheten kan agera mot en sammankomst eller tillställning som genomförs i strid med ordningslagen och andra bestämmelser som hör till lagen (som till exempel Länsstyrelsens beslut). Läs mer på Polisens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svar: Nej. Huvudregeln är att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar är tillståndspliktiga endast om de anordnas på offentliga platser. Denna föreskrift gäller också allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som inte anordnas på offentliga platser, om deltagarna är fler än åtta.

Svar: Nej, även utomhus. Ordningslagen gör ingen skillnad på sammankomster/tillställningar som hålls inomhus respektive utomhus.

Svar: Polismyndigheten får enligt 2 kap. 22 § ordningslagen inställa eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som hålls i strid med en föreskrift som meddelats enligt 2 kap. 15 § i samma lag. Detta innefattar även redan beviljade tillstånd.

Straffet för att bryta mot förbudet är böter eller fängelse i högst sex månader, enligt 2 kap. 29 § ordningslagen.

Svar: Det gäller tills vidare.

Svar: Nej. Det finns redan särskilda föreskrifter från Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats. som reglerar serveringsställen. Smittskyddsläkaren i Dalarna har därför inte begärt att förbudet ska omfatta serveringsställen.

 

Svar: Ja.

Kontakt

Länsstyrelsens stab för coronahantering nås vardagar kl 08-17 på mail stab.dalarna@lansstyrelsen.se eller telefon 076-146 30 52.

Under kvällar och helger nås staben via Tjänsteperson i Beredskap (TiB) via SOS Alarm.

Kontakt