Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förvaltningsrätten avslår överklagandet av skyddsjakt på varg

Dalarnas landskapsvapen och svart text med LÄNSSTYRELSEN DALARNAS LÄN

Förvaltningsrätten upphäver sitt inhibitionsbeslut från den 16 november 2020 och avslår överklagandet då man bedömer att samtliga förutsättningar för att fatta beslut om skyddsjakt avseende en varg i det aktuella området är uppfyllda. Anledning att ändra villkoren för jakten har inte framkommit.

Bakgrunden är Rovdjursföreningens överklagande av Länsstyrelsen i Dalarnas läns beslut om skyddsjakt på en varg som setts runt Skräddarbacken i Borlänge. Förvaltningsrätten stoppade jakten och Länsstyrelsen och jaktklubben som ansökte om skyddsjakt fick yttra sig i ärendet.

Förvaltningsrätten bedömer att samtliga förutsättningar uppfyllts för att fatta beslut om skyddsjakt avseende vargen som setts i Borlänge. Anledning att ändra villkoren för jakten har inte framkommit. Förvaltningsrätten slår fast att överklagandet därför ska avslås och att det tidigare inhibitionsbeslutet ska upphävas. Det nya beslutet kan överklagas.

– Om vargen får fortsätta att tillvänjas i området finns det en risk att den kan orsaka allvarlig skada mot människor och eller tama djur. Skyddsjakten är beviljad för att förhindra allvarlig skada, säger Caroline Dickson, chef för enheten för vilt på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Kontakt