Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny klövviltsplan för Dalarna

En älg i skogen som tittar in i kameran.

Länsstyrelsen Dalarna har genom länets viltförvaltningsdelegation antagit en ny klövviltsplan för länet som ersätter de tidigare separata planerna för de olika viltslagen. Klövviltsplanen ger råd, vägledning och målsättningar för förvaltningen av kronhjort, älg och vildsvin. Syftet är att hitta en balans mellan rika naturupplevelser, klokt utnyttjande av klövviltet som resurs och minimerade skador på skogs- och jordbruk.

– En utmaning i arbetet med att ta fram en klövviltsförvaltningsplan har varit de skilda förutsättningarna att förvalta de olika viltslagen, menar Jonas Nordström, vilthandläggare på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

– I älgens fall har vi goda möjligheter att inventera både älgstammen och de skador den orsakar och fatta kloka förvaltningsbeslut utifrån det underlaget, vilket sällan är fallet för kronhjort och vildsvin. Därför finns skarpa mål för älgstammen, men endast rekommendationer för vildsvin och kronvilt.

Arbetsgruppen har bestått av ledamöter från markägare-, jägare- och naturvårdsorganisationerna och arbetet har mest genomförts under långa telefonmöten på grund av situationen med Covid-19.

– Det är ett långt och gediget arbete från viltförvaltningsdelegationens arbetsgrupp som ligger bakom den här förvaltningsplanen. Vi hoppas och tror att den kommer vara till nytta på alla nivåer inom förvaltningen av klövvilt i länet, säger Caroline Dickson, chef för enheten för vilt på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Kontakt