Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län 20 november 2020

Dalarnas landskapsvapen och svart text med LÄNSSTYRELSEN DALARNAS LÄN

Här följer en sammanfattning av hur Dalarna påverkats av coronasmittan under den gångna veckan och en presentation av myndigheternas budskap till länets invånare.

Händelseutvecklingen

I Dalarna fortsätter smittspridningen att öka i alla åldersgrupper, med undantag för länets unga, 15–30 år. Under vecka 46 var antalet sjukdomsfall i Dalarnas län 692, vilket är den högsta noteringen sedan Regionen Dalarna startade provtagningen i länet.

Stapeldiagram som visar sjukdomsfall per vecka i Dalarnas län

Vi ser nu också att antalet allvarligt sjuka ökar. Torsdagen den 19 november var 28 patienter inskrivna på vårdavdelning i Falun för vård av covid-19 och 5 patienter låg på intensivvårdsavdelning. Fortsätter den här utvecklingen kommer antalet patienter snart att vara på samma nivåer som i våras då pandemin bröt ut.

Testning

Under vecka 46 tog regionen knappt 7 500 PCR-prover (för aktiv pågående infektion). Trots de rekordmånga testerna rapporterar Regionen att de har svårt att möta den stora efterfrågan som finns i länet. Regionen arbetar nu intensivt för att öka provtagnings- och analyskapaciteten.

Så påverkas Dalarna

Flera kommuner fortsätter att rapportera om ökat antal orosanmälningar och förlängda handläggningstider hos socialtjänsten. Kommunerna vittnar också om fortsatt hög eller ökande sjukfrånvaro i sina verksamheter. Samtidigt uppger Dalatrafik att det är ett fortsatt problem att många väljer att resa med buss under rusningstid och Falu tingsrätt rapporterar om flera inställda förhandlingar på grund av sjukfrånvaro.

Planerade och genomförda åtgärder

Region Dalarna har åter gått upp i stabsläge för att möta den ansträngda situationen. Under veckan har Region Dalarna också börjat erbjuda serologisk testning, så kallade antikroppstester, till alla i länet som är över 16 år. Regionen har också meddelat att man från och med den 23 november rekommenderar användningen av munskydd i vårdsituationer, för att skydda både personal och patienter.

Under nästa vecka kommer Länsstyrelsen genomföra en digital workshop med många av länets aktörer. Syftet är att stärka förberedelsen och förmågan att hantera större utbrott av smitta i Dalarna.

Aktuellt kring rekommendationer och restriktioner

Regeringen har beslutat att från och med den 20 november är alkoholförsäljning på till exempel barer och restauranger förbjuden mellan kl. 22.00 på kvällen och kl. 11.00 på förmiddagen.

Under veckan har regeringen också meddelat att man vill ändra reglerna för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Förslaget är bland annat att begränsa antalet deltagare vid allmänna sammankomster till 8 personer. Beslut kommer att fattas fredagen den 20 november och börjar gälla från och med tisdag nästa vecka.

Regeringen öppnar också upp för att gymnasieskolor nu kan införa distansundervisning om de anser att det är nödvändigt för att minska trängseln i skolans lokaler.

Budskap från länets krishanteringsaktörer till länets invånare

Skydda dig själv och andra mot covid-19. Fortsätt följa myndigheternas råd och minska smittspridningen.

  • Håll avstånd till andra
  • Var bara nära människor som du bor ihop med
  • Tvätta händerna, ofta och noggrant
  • Stanna hemma vid minsta tecken på att du är sjuk
  • Testa dig vid minsta symtom
  • Gör bara nödvändiga resor
  • Gå inte på möten, konserter eller idrottsaktiviteter
  • Undvik att delta i större sociala sammanhang

Kontakt

Länsstyrelsens stab för coronahantering nås vardagar kl 08-17 på mail stab.dalarna@lansstyrelsen.se eller telefon 076-146 30 52.

Under kvällar och helger nås staben via Tjänsteperson i Beredskap (TiB) via SOS Alarm.

Kontakt