Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Idag är det Barnkonventionens dag!

Handboken Barns rättigheter och föräldraskap

Alla barn upp till 18 år är rättighetsinnehavare med egna mänskliga rättigheter enligt FN:s konvention om barnets rättigheter. Barnkonventionen är dessutom svensk lag sedan 1 januari i år.

Vi på Länsstyrelsen firar idag genom att stötta alla föräldrar och andra viktiga vuxna runt barn med vår nya handbok Barns rättigheter och föräldraskap. I handboken kan alla som har barn i sin närhet lära sig mer om barns rättigheter utifrån barnkonventionen och få veta mer om vilket stöd man kan få i sitt föräldraskap.

Kontakt