Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen beslutar om tak på
50 personer vid allmänna sammankomster i Dalarna

Dalarnas landskapsvapen och svart text med LÄNSSTYRELSEN DALARNAS LÄN

Länsstyrelsen har efter hemställan från och i samråd med länets smittskyddsläkare idag beslutat att begränsa antalet deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i Dalarna till 50 personer. Detta sker samtidigt som Folkhälsomyndigheten i samråd med länets smittskyddsläkare beslutat om lokala allmänna råd för att stoppa den ökade smittspridningen i länet.

Från den 1 november tillåter regeringen upp till 300 sittande deltagare vid kultur- och idrottsevenemang i Sverige. Men på grund av den ökande smittspridningen i Dalarna har Länsstyrelsen efter hemställan från och i samråd med länets smittskyddsläkare idag fattat ett lokalt beslut om förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare. Det är alltså Länsstyrelsens beslut om begränsningen på 50 personer som nu gäller i länet.

Beslutet kommer samtidigt som Folkhälsomyndigheten i samråd med länets smittskyddsläkare infört lokala allmänna råd för att minska smittspridningen i Dalarna.

– Det är viktigt att nu på bred front begränsa smittspridningen i Dalarna. Dagens beslut är ett led i detta, säger landshövding Ylva Thörn.

Beslutet gäller till och med den 10 december 2020, men kan komma att förlängas utifrån utvecklingen av smittspridningen. Det omfattar inte restauranger och serveringsställen där Folkhälsomyndighetens föreskrifter fortsatt gäller.

Här kan du läsa Länsstyrelsens beslutet Länk till annan webbplats.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens beslut att införa lokala allmänna råd i Dalarna Länk till annan webbplats.

Frågor och svar

Svar: Vad som räknas till allmän sammankomst och offentlig tillställning bestäms i ordningslagen (2 kapitlet, 1-3 paragrafen). Där står att:

Som allmänna sammankomster räknas bland annat demonstrationer, föreläsningar, sammankomster för religionsutövning, teater- och biografföreställningar samt konserter.

Som offentliga tillställningar räknas bland annat idrottsevenemang, danstillställningar, marknader och mässor.

För att en sammankomst ska anses som allmän krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den eller att sammankomsten med hänsyn till de villkor som gäller för tillträde till den bör anses jämställd med en sådan sammankomst.

För att en tillställning ska anses som offentlig krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den.

Verksamheter som butiker, köpcentrum och gallerior räknas i lagens mening inte till allmänna sammankomster, inte heller restauranger och serveringsställen. För serveringsställen gäller istället att man måste följa lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

För samtliga verksamheter gäller också Folkhälsomyndighetens lokala allmänna råd för Dalarna: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/lokala-allmanna-rad/ Länk till annan webbplats.


Svar: Länsstyrelsen har efter begäran från länets smittskyddsläkare fattat beslut om lokala föreskrifter enligt ordningslagen om färre deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Det är den lagstiftning som Länsstyrelsen har möjlighet att påverka.

Bakgrund är den ökande smittspridningen i länet och syftet med beslutet är att minska smittspridningen av coronaviruset i Dalarna.

Polismyndigheten kan agera mot en sammankomst eller tillställning som genomförs i strid med ordningslagen och andra bestämmelser som hör till lagen (som till exempel Länsstyrelsens beslut). Läs mer på Polisens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svar: Nej. Huvudregeln är att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar är tillståndspliktiga endast om de anordnas på offentliga platser. Denna föreskrift gäller också allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som inte anordnas på offentliga platser, om deltagarna är fler än 50.

Svar: Nej, även utomhus. Ordningslagen gör ingen skillnad på sammankomster/tillställningar som hålls inomhus respektive utomhus.

Svar: Polismyndigheten får enligt 2 kap. 22 § ordningslagen inställa eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som hålls i strid med en föreskrift som meddelats enligt 2 kap. 15 § i samma lag. Detta innefattar även redan beviljade tillstånd.

Straffet för att bryta mot förbudet är böter eller fängelse i högst sex månader, enligt 2 kap. 29 § ordningslagen.

Svar: Det gäller fram till och med den 10 december 2020, men kan komma att förlängas.

Svar: Nej. Det finns redan särskilda föreskrifter från Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats. som reglerar serveringsställen. Smittskyddsläkaren i Dalarna har därför inte begärt att förbudet ska omfatta serveringsställen.

 

Svar: Ja

Kontakt

Länsstyrelsens stab för coronahantering nås vardagar kl 08-17 på mail stab.dalarna@lansstyrelsen.se eller telefon 076-146 30 52.

Under kvällar och helger nås staben via Tjänsteperson i Beredskap (TiB) via SOS Alarm.

Kontakt