Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län 6 november 2020

Dalarnas landskapsvapen och svart text med LÄNSSTYRELSEN DALARNAS LÄN

Här följer en sammanfattning av hur Dalarna påverkats av coronasmittan under den gångna veckan

Så påverkas Dalarna just nu

Smitta och sjukvård

I Dalarna testades 444 personer positivt för covid-19 under vecka 44. Det är mer än en fördubbling från vecka 43 då 213 personer testades positivt. Dalarna följer därmed den nationella trenden där allt fler insjuknar i covid-19. Grafen nedan kommer från Folkhälsomyndigheten och visar utvecklingen av antalet konstaterade sjukdomsfall i Dalarna, vecka för vecka.

En graf som visar hur många människor som testats positiva för covid-19 vecka för vecka

– Det här visar att vi i Dalarna, precis som i övriga delar av Sverige, måste ta vårt personliga ansvar. Jag tror inte att någon vill smitta en anhörig som riskerar att bli allvarligt sjuk. Därför måste vi alla tänka på vad vi kan göra för att minska risken för smittspridning, säger landshövding Ylva Thörn.

Även antalet PCR-prov (prov som tas för att upptäcka aktiv covid-19-infektion) som tagits i länet har ökat. Under vecka 44 tog och analyserade Region Dalarna 5 331 prov. Vilket är i nivå med Regionens maxkapacitet. Av de tagna proven var 11 procent positiva (visade på sjukdom), vilket är mer än en fördubbling från föregående vecka. I åldersgruppen 15-19 år var hela 25 procent av provsvaren positiva.

Trots att antalet smittade ökar i länet kan vi ännu inte se att det har någon tydlig effekt på antalet avlida eller antalet vårdpatienter i Dalarna. Samtidigt förbereder sig Region Dalarna nu på att ta emot fler patienter än tidigare.

Handel och näringsliv

Region Dalarna rapporterar om fortsatta utmaningar för företag inom turism-, besöks- och konferensnäringen samt kulturella och kreativa näringar. De betonade vikten av att statliga stöd, som stöd för enskilda firmor och fastighetsägare, betalas ut så fort som möjligt.

Samtidigt har branschorganisationen Visita gått ut med en skrivelse till samtliga länsstyrelser där man rapporterar att över 50 procent av besöksnäringen i Sverige drabbats genom uppsägningar, varsling eller permittering. Organisationen lyfter de negativa konsekvenser som skärpta regler inom allmänna sammankomster och offentliga tillställningar får på besöks- och restaurangnäringen.

Rekommendationer och restriktioner

Under veckan har ytterligare fem regioner i Sverige infört skärpta allmänna råd, men i Dalarna gäller fortfarande Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Från och med den 3 november gäller ändrade föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Beslutet innebär att storleken på ett sällskap begränsas till åtta personer och att publik vid till exempel konserter måste sitta ner.

I Norge införs nya inreseregler från och med den 9 november. För inträde i landet krävs då ett negativt covid-19-test, som inte är äldre än 72 timmar. Därefter krävs tio dagars karantän i Norge.

Länsstyrelsens planerade åtgärder

För att stärka länets förmåga att hantera ett större utbrott av corona-smittan planerar Länsstyrelsen en större workshop med länets krishanteringsaktörer den 23 november. På övningen kommer bland annat Region Dalarnas smittskyddsenhet och länets kommuner att delta.

Länsstyrelsen arbetar också nära länets vinteraktörer och besöksmål för att etablera gemensamma rutiner för lägesbild och kommunikation under vintersäsongen.

Dessutom arbeta länsstyrelsen tillsammans med länets aktörer för att analysera och hantera signalerna som kommer från Polisen och vissa kommuner om ökat antal brott och orosanmälningar, till följd av coronapandemin.

Kontakt

Länsstyrelsens stab för coronahantering nås vardagar kl 08-17 på mail stab.dalarna@lansstyrelsen.se eller telefon 076-146 30 52.

Under kvällar och helger nås staben via Tjänsteperson i Beredskap (TiB) via SOS Alarm.

Kontakt