Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om nytt naturreservat: Stormorvallen

Lavskrikor på en gärdesgård

Lavskrikan är en av de många fågelarter som trivs i det nya naturreservatet Stormorvallen. Foto: Maria Jons, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Länsstyrelsen i Dalarnas län har fattat beslut om ett nytt naturreservat: Stormorvallen, som ligger vid Fulufjällets nationalpark.

Stormorvallen ligger nordost om Fulufjällets nationalpark, i en brant sluttning med mycket skog. Namnet Stormorvallen kommer från fäboden med samma namn som ligger vid reservatet.

Stormorvallens naturreservat består till stor del av marker som är opåverkade av modernt skogsbruk och här finns fjällnaturskog med många gamla träd och höga naturvärden.

Stormorvallens naturreservat

Kontakt