Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län 30 oktober 2020

Dalarnas landskapsvapen och svart text med LÄNSSTYRELSEN DALARNAS LÄN

Här följer en sammanfattning av hur Dalarna påverkats av coronasmittan under den gångna veckan och en presentation av myndigheternas budskap till länets invånare.

Så påverkas Dalarna just nu

Smitta och sjukvård

I Dalarna har 3 157 personer testat positiva för covid-19 till och med vecka 43. Det är en ökning med 213 personer från föregående vecka. Smittskyddsläkare Anders Lindblom har därför gått ut med ett pressmeddelande där han uttrycker oro för utvecklingen i Dalarna och understryker vikten av att alla tar sitt ansvar Länk till annan webbplats. och följer rekommendationerna.

­– Jag instämmer helt med Anders Lindblom. Vi har alla möjlighet att påverka den här utvecklingen genom att själva ta ansvar, säger landshövding Ylva Thörn.

Trots den ökade smittspridningen har trycket på vården ännu inte ökat, men Region Dalarna har beredskap för att patienterna med allvarliga symtom från covid-19 kan bli fler.

Både Region Dalarna och Folkhälsomyndigheten betonar att situationen snabbt kan ändras och med det även de allmänna råden och bestämmelserna.

Kommunal verksamhet

Flera kommuner har under veckan rapporterat om ett ökat antal orosanmälningar. De gör även bedömningen att våld i nära relationer har ökat. Med anledning av pandemins påverkan på utsatta grupper planerar länsstyrelserna att inom kort lansera en nationell kampanj om våldsutsatthet och covid-19, riktat till våldsutsatta och våldsutövare.

Kommunerna rapporterar också om personalbrist inom skola, vård- och omsorgsverksamheter på grund av sjukfrånvaro och vård av sjukt barn. Flera skolor i länet har också ändrat eller anpassat sin verksamhet i samband med lokal smittspridning.

Under vecka 43 genomförde Länsstyrelsen en undersökning i länets kommuner gällande kapaciteten att genomföra ordinarie kontroller och den trängseltillsyn som genomförs till följd av covid-19. Resultatet visar ett behov av ytterligare resurser för att klara uppdragen, som väntas bli än mer krävande under vinterturismsäsongen.

Näringsliv och arbetsmarknad

Det finns fortsatt inga påtagliga effekter av covid-19 på konkurserna i Dalarna. Samtidigt fortsätter andelen långtidsarbetslösa, jämfört med tidigare år, att öka i länet och Region Dalarna beskriver utvecklingen som oroande.

Länets största utmaningar just nu

De största utmaningarna som länets krisaktörer ser just nu är:

  • Den coronatrötthet som finns, i kombination med ökat resande och aktiviteter under våra helgdagar och högtider.
  • Att skapa goda förberedelser inför kommande vintersäsong med stort besökstryck i länet.
  • Att begränsa smittspridningen regionalt i ett läge där vi ser en ökad smittspridning både i Sverige och Europa.

Gemensamt budskap

Det gemensamma budskapet från länets krisaktörer till Dalarnas invånare är:

Börja med julförberedelserna i tid!

  • Tvätta händerna, ofta och noggrant
  • Stanna hemma vid minsta tecken på att du är sjuk
  • Testa dig vid minsta tecken på sjukdom
  • Följ reglerna för hushållskontakter om du bor med någon som är smittad
  • Visa omtanke och håll avstånd

Kontakt