Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län 2 oktober 2020

Dalarnas landskapsvapen och svart text med LÄNSSTYRELSEN DALARNAS LÄN

Här följer en sammanfattning av hur Dalarna påverkats av coronasmittan under den gångna veckan och en presentation av myndigheternas budskap till länets invånare.

Så påverkas Dalarna just nu

Under vecka 39 smittades ca 90 personer i Dalarnas län. Det är en minskning från föregående vecka då ca 160 personer smittades. Det är också ett trendbrott från den utveckling vi sett under den senaste månaden då antalet bekräftade smittade ökat från vecka till vecka.

Även inom sjukvården har den svagt uppåtgående trenden brutits. Vecka 39 vårdades totalt 10 personer på Falu lasarett för sina symtom från covid-19. Att jämföra med vecka 38 då det var 11 personer.

Tidigare har unga människor i åldersgruppen 15-19 år varit kraftigt överrepresenterade bland de som testats positivt i länet. Nu ser Regionen att andelen av ungdomar som testas positivt fortfarande är högre än genomsnittet, men att det minskat under de senaste två veckorna.

Som ett led i arbetet med att nå ut till unga med information om covid-19 och deras roll i smittspridningen har Region Dalarna tagit fram en informationsfilm som delats till länets gymnasie- och grundskolor för visning under lektionstid. Filmen går att se härlänk till annan webbplats.

Besöksförbudet hävs men restriktionerna kvarstår

Under veckan hävde regeringen besöksförbudet på särskilda boenden för äldre. Med hänsyn till det rådande smittläget i länet har Smittskyddsenheten på Region Dalarna uppmanat verksamhetscheferna på länets äldreboenden att fortsatt vara restriktiva i hanteringen av besök och i första hand genomföra besök utomhus. Man vill undvika att smittan tar sig in på våra boenden och drabbar de äldre.

Nya regler att vänta för allmänna sammankomster

Från och med den 8 oktober gäller nya regler för serveringsställen kopplat förbudet om allmänna sammankomster. Då blir det till exempel möjligt för restauranger att ta in fler gäster under kulturarrangemang (som spelningar). Regeringen förbereder också ett beslut om att tillåta upp till 500 personer i sittande publik vid arrangemang som idrottsmatcher, teater, konserter eller religiösa sammankomster. Beslutet är tänkt att fattas den 8 oktober om smittläget tillåter och träder i så fall ikraft den 15 oktober.

Budskap till länets invånare

Det gemensamma budskapet från länets krishanteringsaktörer är:

Nu är det Dalarnas ungdomar som gör skillnaden!

  • Stanna hemma vid minsta tecken på att du är sjuk
  • Testa dig vid minsta tecken på sjukdom, om du är 14 år eller äldre
  • Ta kloka beslut och undvik platser där du kan bli smittad
  • Tvätta händerna ofta
  • Visa omtanke och håll avstånd

Kontakt