Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skyltar vid vattendelare beskriver vattnets väg till havet

Skylt som visar att här går en vattendelare

Skylten visar vart vattnet tar vägen från myren som skylten står på. Foto: Niclas Hjerdt, SMHI

Skyltar som markerar vattendelaren mellan Östersjön och Västerhavet har satts upp vid vandringsleder och skidspår i Dalafjällen. Skyltarna är ett sätt att sprida grundläggande vatteninformation till allmänheten och är resultatet av ett samarbete mellan SMHI, Länsstyrelsen i Dalarnas län och Havs- och vattenmyndigheten.

”Du står nu på en speciell plats; mitt på vattendelaren mellan Östersjön och Västerhavet.” Det är inledningstexten på två nyuppsatta skyltar, lätta att se för alla som vandrar eller åker skidor Kalven runt i Tandådalen.

Det är SMHI, Havs- och vattenmyndigheten (HaV) och länsstyrelser runt om i landet som tillsammans börjat märka ut den långa vattendelaren genom Sverige.

– En vattendelare är en plats som skiljer ett avrinningsområde från ett annat. Avrinningsområden begränsas av höjdryggar som delar flödet från regn och smältvatten åt olika håll. På den ena sidan av vattendelaren rinner vattnet ned i ett avrinningsområde, på den andra sidan i ett annat, säger Robert Almstrand, utredare vid HaV.

Spång över myren Kalven

 Vattendelaren som nu märks ut är den som avgör om regn- eller smältvattnet till slut hamnar i Östersjön eller i Västerhavet. På skyltarna i Tandådalen fortsätter texten: ”Nederbörd som faller öster om denna skylt rinner mot Östersjön, cirka 483 kilometer bort. Nederbörd som faller väster om skylten rinner mot Västerhavet, cirka 567 kilometer bort.”

– Det kan kännas långt till havet när man är på en fjälltur. Men det vi gör här i inlandet påverkar i slutänden även havet genom partiklar och ämnen som vattnet för med sig. Och det är inte bara havet som påverkas, utan också mark, vattendrag och sjöar som vattnet passerar längs vägen, säger Niclas Hjerdt, hydrolog på SMHI och initiativtagare till projektet.

Meningen med skyltarna är att försöka skapa förståelse för hur våra inlandsvatten hänger samman och påverkar varandra och havet.

De båda skyltarna i Tandådalen kommer att följas av fler. Ytterligare två skyltar ska upp vid Myrflodammen i Sälen inom Norra Transtrandsfjällens naturreservat och en skylt ska sättas upp längs Södra Kungsleden, vid sjön Slagusjön inom Långfjällets naturreservat, cirka två mils vandring från Grövelsjöns fjällstation. Skyltar skall också sättas upp i närheten av vattendelaren längre söderut: vid rastplatser längs E18, E20 och E4.

SMHI har drivit projektet, föreslagit skyltplatser och utformat skyltarna digitalt. HaV har finansierat SMHIs arbete genom bidraget för vattenförvaltning. Länsstyrelsen i Dalarnas län har tryckt upp skyltarna, snickrat skylthållare och arbetat med utplaceringen.

– Skyltarna är pedagogiska med trevlig information för våra besökare längs ledsystemet. Informationen är både tänkvärd och hisnande med tanke på vattnets resa från fjäll till hav, säger Örjan Stefansson, enhetschef enheten för fjällförvaltning Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Skylt som visar vart vattnet tar vägen från myren som skylten står på.

Kontakt