Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län 25 september 2020

Dalarnas landskapsvapen och svart text med LÄNSSTYRELSEN DALARNAS LÄN

Här följer en sammanfattning av hur Dalarna påverkats av coronasmittan under den gångna veckan och en presentation av myndigheternas budskap till länets invånare.

Så påverkas Dalarna just nu

De senaste veckorna har antalet bekräftade fall av covid-19 i Dalarna ökat. Under vecka 38 var antalet nya smittade i länet ca 160 personer, vilket är en fördubbling jämfört med föregående vecka. Dalarna sticker också ut nationellt som det län som just nu har flest antal nya smittade per 100 000 invånare i landet.

Inom sjukvården kan vi se en svagt uppåtgående trend för inneliggande på vårdavdelningar. För närvarande vårdas totalt elva patienter inom regionen för sina symtom, en behandlas på intensivvårdsavdelning.

Lokala utbrott har tidigare konstaterats i Mora, men smittan sprider sig nu också i andra delar av länet. Flera av utbrotten kan kopplas till länets utbredda hockeyverksamhet. Samtidigt ser vi att vissa arbetsplatser inom vården, hemtjänst och LSS också är drabbade.

Ungdomar och deras föräldrar måste vara extra vaksamma

Det är fortfarande länets unga, i åldersgruppen 15-19 år, som driver smittan framåt. De får ofta lindriga symtom som kan vara svåra att upptäcka, därför är risken stor att de sprider smittan vidare via familjemedlemmar och vänner. Både ungdomarna själva och deras föräldrar måste därför vara extra vaksamma på minsta tecken till symtom.

Regionen har utökat sin kapacitet gällande provtagning för covid-19 (så kallade PCR-prov) från vecka till vecka, men har fortfarande svårt att möta den stora efterfrågan som finns i länet. Under vecka 39 räknar Regionen med att ta mellan 4 800 och 5 300 PCR-prov.

Nationella besked

Under veckan meddelade regeringen också att man inte kommer göra några lättnader i restriktionerna gällande folksamlingar. För att begränsa smittspridningen planerar Folkhälsomyndigheten också för lokala restriktioner som kan bli aktuella under hösten. Åtgärderna tas fram i samverkan mellan Folkhälsomyndigheten och regionens smittskyddsenhet.

Budskap till länets invånare

Det gemensamma budskapet från länets krishanteringsaktörer är:

”Minska smittspridningen i din vardag”

  • Stanna hemma vid minsta tecken på att du är sjuk
  • Testa dig vid minsta tecken på sjukdom, om du är 14 år eller äldre
  • Ta kloka beslut och undvik platser där du kan bli smittad
  • Tvätta händerna ofta
  • Visa omtanke och håll avstånd

Kontakt