Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län, 18 september 2020

Dalarnas landskapsvapen och svart text med LÄNSSTYRELSEN DALARNAS LÄN

Här följer en sammanfattning av hur Dalarna påverkats av coronasmittan under den gångna veckan och en presentation av myndigheternas budskap till länets invånare.

Så påverkas Dalarna just nu

För Dalarna redovisas 2 414 bekräftat smittade (16/9) vilket innebär en ökning med 118 personer sen den 9/9. Det är en ökning av antalet nya smittade, som under den föregående 7-dagarsperioden var 56. De flesta fall hittas via smittspårning. Antalet avlidna i Dalarna är 174, vilket är oförändrat sen lägesrapporten den 7 augusti.

Vi ser att den relativt stora ökningen av bekräftat smittade beror framförallt på ökad smittspårning, och att de som drabbats är mestadels unga som heller inte blivit allvarligt sjuka. Inom sjukvården fortsätter den stabilt låga trenden när det kommer till antalet inneliggande och allvarligt sjuka i covid-19.

I samband med återgången till normalläge genomför Region Dalarna åtgärder för att klara balansen mellan akut och planerad vård i Falun. Regionen har utökat kapaciteten ytterligare för antalet PCR-tester, men det är ändå inte tillräckligt för att möta efterfrågan. Arbetet med att utöka kapaciteten ytterligare fortsätter.

Personalbrist och hög arbetslöshet

Fler kommuner än tidigare rapporterar att vård- och omsorgsverksamheter fortfarande är påverkade, speciellt när det gäller personalbortfall. Den ökade frånvaron beror på både sjukdom och VAB. Läget bedöms som lugnt gällande sjukvårdsmateriel och skyddsutrustning.

Läget för företag och verksamheter i länet bedöms stabilt, men ansträngt och varierar mellan branscher. Det finns en påtaglig osäkerhet och oro inför hösten inom framförallt hotell, konferens och restaurang. Även den höga arbetslösheten där resurserna inte räcker till för att stötta långtidsarbetslösa är oroande.

Gemensamma utmaningar

De största utmaningar som länets aktörer möter just nu i hanteringen av den pågående pandemin är:

  • Bristande efterlevnad av rekommendationerna.
  • Hantering av eventuella större klusterutbrott.
  • Få allmänheten att stanna hemma vid minsta symptom.
  • Möta behovet av PCR-tester under rådande förkylningssäsong.
  • Stötta utsatta grupper och verksamheter som påverkas negativt av pandemin.

Budskap till länets invånare

Det gemensamma budskapet från länets krishanteringsaktörer är:

”Minska smittspridningen i din vardag”

  • Stanna hemma vid minsta tecken på att du är sjuk
  • Testa dig vid minsta tecken på sjukdom, om du är 14 år eller äldre
  • Ta kloka beslut och undvik platser där du kan bli smittad
  • Tvätta händerna ofta
  • Visa omtanke och håll avstånd.

Kontakt

Länsstyrelsens stab för coronahantering nås vardagar kl 08-17 på mail stab.dalarna@lansstyrelsen.se eller telefon 076-146 30 52.

Under kvällar och helger nås staben via Tjänsteperson i Beredskap (TiB) via SOS Alarm.

Kontakt