Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län, 11 september 2020

Dalarnas landskapsvapen och svart text med LÄNSSTYRELSEN DALARNAS LÄN

Här följer en sammanfattning av hur Dalarna påverkats av coronasmittan under den gångna veckan och en presentation av myndigheternas budskap till länets invånare.

Så påverkas Dalarna just nu

För Dalarna redovisas 2291 bekräftat smittade vilket innebär en ökning med 56 personer sedan den 2 september. Det är en minskning av antalet nya smittade, som under den föregående 7-dagarsperioden var 66. De flesta fall hittas via smittspårning. Antalet avlidna i Dalarna är 174, vilket är oförändrat sedan lägesrapporten den 7 augusti. Den stabilt låga trenden när det kommer till antalet inneliggande och allvarligt sjuka i covid-19 fortsätter.

Region Dalarna har beslutat sig för att avsluta stabsläge och återgå till normalläge. Det gör man i och med att det är så få patienter som vårdas på sjukhus för covid-19 och att man bedömer att sjukvårdsbehovet kan klaras inom ordinarie organisation. De är dock redo att snabbt gå upp i stabsläge igen om behovet skulle uppstå.

Belastade vårdcentraler ger nya direktiv för testning av barn

Region Dalarna har utökat kapaciteten för antalet PCR-tester, som visar om den testade har en pågående covid-19-infektion, men det är ändå inte tillräckligt för att möta efterfrågan. Vårdcentralerna är högt belastade. Många ringer med frågor om PCR-testning och undrar varför de inte kan boka tid för provtagning. Kommunerna rapporterar också att de får många frågor kopplade till PCR-testningen.

Antalet provtagningstider i länet är kopplade till hur många analyser Region Dalarna har möjlighet att genomföra under en vecka. Det är alltså i första hand den begränsade labbkapaciteten som gör att det inte finns fler provtagningstider i länet.

För att hantera den ansträngda situationen ändrar Region Dalarna nu sina rekommendationer. Barn under 15 år ska inte längre testas vid minsta symtom. Man uppmanar istället vårdnadshavarna att i första hand låta barnen stanna hemma om de är sjuka. Det är en prioritering som görs då Regionen gör bedömningen att de yngre barnen inte är drivande i smittspridningen på samma sätt som de äldre.

Efterlevnad och påverkan på näringslivet

Flera kommuner upplever att efterlevnaden blivit klart bättre i och med att sommarsemestrarna tagit slut. Besöksmålen har mycket färre besökare vilket underlättar för besökare att följa riktlinjerna.

Läget för företag och verksamheter i länet bedöms stabilt, men ansträngt och varierar fortfarande mellan branscher speciellt inom besöksnäring och hotellverksamhet. Det finns en påtaglig osäkerhet och oro inför hösten inom framförallt hotell, konferens och restaurang.

Gemensamma utmaningar

De största utmaningar som länets aktörer möter just nu i hanteringen av den pågående pandemin är:

  • Informationströtthet och bristande efterlevnad av rekommendationerna.
  • Planering för en god hantering av eventuella klusterutbrott.
  • Få allmänheten att stanna hemma samt testa sig vid minsta symptom.
  • Möta behovet av PCR-tester under rådande förkylningssäsong.
  • Stötta utsatta grupper och verksamheter som påverkas negativt av pandemin.

Budskap till länets invånare

Det gemensamma budskapet från länets krishanteringsaktörer är:

”Minska smittspridningen i din vardag”

Tänk på att:

  • Stanna hemma vid minsta tecken på att du är sjuk
  • Testa dig vid minsta tecken på att du är sjuk
  • Ta kloka beslut och undvik platser där du kan bli smittad
  • Tvätta händerna ofta
  • Visa omtanke och håll avstånd

Kontakt

Länsstyrelsens stab för coronahantering nås vardagar kl 08-17 på mail stab.dalarna@lansstyrelsen.se eller telefon 076-146 30 52.

Under kvällar och helger nås staben via Tjänsteperson i Beredskap (TiB) via SOS Alarm.

Kontakt