Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

På måndag börjar älgjakten i norra Dalarna

Springande älgko

Foto: Frank Fichtmüller/Mostphotos

Älgjakten i de norra delarna av Dalarna startar alltid den första måndagen i september, vilket i år är måndagen den 7 september. I de södra delarna av länet sker jaktstart den andra måndagen i oktober som i år är den 12 oktober. Cirka 7 000 älgar är planerade att fällas i Dalarna under årets älgjakt, som håller på fram till den 31 januari 2021.

– Älgförvaltningen i Dalarna har som övergripande mål att ha en älgstam av god kvalitet som är i balans med de betesresurser vi har i länet. Vi har överlag ett bra samarbete inom älgförvaltningen och vi ser att jägarna och markägarna har god samsyn kring jakten, säger Jonas Nordström, vilthandläggare på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Mål med jakten

Dalarnas regionala mål för älgförvaltningen omfattar inte bara kvaliteten på älgstammen utan även trafikolyckor och betesskador på grund av älg.

– Vi måste titta på helheten och se till viktiga allmänintressen som få trafikolyckor och hur älgen påverkar den biologiska mångfalden, berättar Jonas Nordström.

Norra eller södra Dalarna?

Gränsen mellan områden med september- och oktoberjakt går ungefär i en tänkt linje mellan sydspetsen av Malung-Sälens kommun och upp till Mora. Gränsen följer sedan Siljans norra strand och så söderut ned till Falun och österut mot gränsen till Gävleborgs län.

Om årets älgjakt

Kontakt