Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län, 4 september 2020

Dalarnas landskapsvapen och svart text med LÄNSSTYRELSEN DALARNAS LÄN

Under fredagen samlades länets krishanteringsråd och näringslivsråd. Länsstyrelsen presenterade läget i Dalarnas län med fokus på coronasmittan och dess konsekvenser. Här följer en sammanfattning av hur Dalarna påverkats och myndigheternas budskap till länets invånare.

Så påverkas Dalarna just nu

Dalarna går emot den nationella trenden och vi ser en ökning av antalet nya smittade i länet. Under den gångna veckan har 66 personer testat positivt för covid-19, att jämföra med 45 personer under föregående vecka, en ökning med nästan 50 procent. Många av de smittade hittas genom aktiv smittspårning. De är i regel yngre (under trettio år) med lindriga symtom. Antalet alvarligt sjuka fortsätter däremot att ligga kvar på en låg nivå, och för tredje veckan i rad rapporterar Region Dalarna inga nya avlidna i covid-19.

Stor efterfrågan på tester för aktivt covid-19 infektion

Region Dalarna har under veckan rapporterat att man har svårt att möta den ökande efterfrågan på tester för aktivt covid-19 infektion (så kallade PCR-prov). Regionen har som ambition att öka kapaciteten av provtagning och analyser under kommande veckan. Samtidigt efterfrågas allt fler provtider på grund av pågående höstförkylningar. Det här innebär inte bara utmaningar för Region Dalarna utan sätter press på sjukvården över hela landet.

Klusterutbrott och regionala anpassningar

Det är fortfarande risk för lokala utbrott med smittspridning i Dalarna. Likt övriga Sverige är de yngre åldersgrupperna drivande i pandemin. De yngre blir mindre sjuka och förstår inte alltid att de måste stanna hemma och boka tid för testning. Därför fortsätter Region Dalarna och länets övriga krishanteringsaktörer att informera om vikten av att vi anstränger oss för att minska smittspridningen i vår vardag.

Regeringen höll i veckan en presskonferens där man meddelade att det kan bli aktuellt med mer regionalt eller lokalt skärpta råd till allmänheten för att minska smittspridning, om det visar sig att hösten medför nya lokala utbrott.

Gemensamma utmaningar

De största utmaningar som länets aktörer möter just nu i hanteringen av den pågående pandemin är:

  • Informationströtthet och bristande efterlevnad av rekommendationerna.
  • Planering för en god hantering av eventuella klusterutbrott.
  • Få allmänheten att stanna hemma samt testa sig vid minsta symptom.
  • Möta behovet av PCR-tester under rådande förkylningssäsong.
  • Stötta utsatta grupper och verksamheter som påverkas negativt av pandemin.

Budskap till länets invånare

Det gemensamma budskapet från länets krishanteringsaktörer är:

”Minska smittspridningen i din vardag”

  • Stanna hemma vid minsta tecken på att du är sjuk
  • Testa dig vid minsta tecken på att du är sjuk
  • Ta kloka beslut och undvik platser där du kan bli smittad
  • Tvätta händerna ofta
  • Visa omtanke och håll avstånd

Kontakt

Länsstyrelsens stab för coronahantering nås vardagar kl 08-17 på mail stab.dalarna@lansstyrelsen.se eller telefon 076-146 30 52.

Under kvällar och helger nås staben via Tjänsteperson i Beredskap (TiB) via SOS Alarm.

Kontakt