Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län, 28 augusti 2020

Dalarnas landskapsvapen och svart text med LÄNSSTYRELSEN DALARNAS LÄN

Under fredagen samlades länets krishanteringsråd och näringslivsråd. Länsstyrelsen presenterade läget i Dalarnas län med fokus på coronasmittan och dess konsekvenser. Här följer en sammanfattning av hur Dalarna påverkats och myndigheternas budskap till länets invånare.

Så påverkas Dalarna just nu

Vård och omsorg

Antalet nya smittade i Dalarna var under den gångna veckan 45, att jämföra med 41 nya smittade föregående vecka. Genomförda tester för aktiv covid-19 infektioner har också ökat i länet. Antalet allvarligt sjuka fortsätter däremot att minska. Under veckan som gått har ingen varit inlagd på IVA och ingen har heller avlidit i Dalarna på grund av covid-19.

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd

Enligt de rapporter som Länsstyrelsen fått in från länets kommuner är människorna i Dalarna relativt bra på att följa de rekommendationer som finns. Däremot ser man att människor är sämre på att följa rekommendationerna i restauranger, matvarubutiker och i tätorter. Flera aktörer rapporterar att vid kösituationer och trängsel på serveringsställen kvällstid behöver man ofta påminna om att hålla avstånd.

Länets aktörer fortsätter att vidta åtgärder för att minska smittspridningen. Som exempel har Dalatrafik dagliga avstämningsmöten med trafikföretagen för att omfördela befintliga förstärkningsresurser dit de behövs bäst, landshövdingarna i Dalarna och Värmland har under veckan genomfört en gemensam pressträff med Fylkesmannen i Innlandet (Norge) där man tryckte på vikten av att minska smittan samtidigt som vi värnar om kontakterna över landsgränsen, och med anledning av skolstarten har Länsstyrelsen och Region Dalarna genomfört ett digitalt informationsmöte med ett 50-tal representanter från Dalarnas gymnasieskolor, vuxenutbildningar och Högskolan Dalarna.

Det är fortfarande risk för lokala utbrott med smittspridning i Dalarna. Likt övriga Sverige är de yngre åldersgrupper drivande i pandemin. De yngre blir mindre sjuka och förstår inte alltid att de måste stanna hemma och boka tid för testning. Därför kommer Region Dalarna under kommande vecka att gå ut med kampanjen ”Minska smittspridningen i din vardag”.

Budskap till länets invånare

Det gemensamma budskapet från länets krishanteringsaktörer är:

”Minska smittspridningen i din vardag”

  • Stanna hemma vid minsta tecken på att du är sjuk
  • Testa dig vid minsta tecken på att du är sjuk
  • Ta kloka beslut och undvik platser där du kan bli smittad
  • Tvätta händerna ofta
  • Visa omtanke och håll avstånd

Kontakt