Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län, 21 augusti, 2020

Dalarnas landskapsvapen och svart text med LÄNSSTYRELSEN DALARNAS LÄN

Under fredagen samlades länets krishanteringsråd och näringslivsråd. Under mötet presenterade Länsstyrelsen läget i Dalarnas län, med fokus på coronasmittan och dess konsekvenser. Här följer en sammanfattning av hur Dalarna påverkats och de utmaningar som vi ser i länet.

Så påverkas Dalarna just nu

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter i Dalarna

Efterlevnaden upplevs som medelgod i kommunernas rapportering. En del påminnelser om att följa restriktionerna behövs på besöksintensiva platser. Den samlade bedömningen av de rapporter som kommit in är att efterlevnaden förbättrats något även denna vecka.

Det samlas många besökare på populära turistattraktioner och orter med inställda arrangemang. Polisen har haft en beredskap på platser med vanligtvis större nu inställda arrangemang.

Vård och omsorg

Antalet smittade i Dalarna har ökat under den senaste veckan. När det gäller allvarligt sjuka fortsätter den nedåtgående trenden och under veckan som gått har ingen varit inlagd på IVA och ingen har avlidit i Dalarna på grund av covid-19.

Det minskade behovet av vård för covid-19-patienter underlättar för övriga verksamheter. Läget bedöms som lugnt gällande sjukvårdsmateriel och skyddsutrustning.

Region Dalarnas smittskyddsläkare rapporterar att man inte sett någon ökning av antalet positiva covid-19-prover tagna på turister. Den befarade ökningen av smittspridning från besökare i länet ser alltså ut att ha uteblivit.

Budskap till länets invånare och besökare

Våra gemensamma ansträngningar gör skillnad, men läget är fortfarande allvarligt. Det är viktigt att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas råd och rekommendationer!

Tänk på detta:

  • Testa dig vid minsta symptom.
  • Visa omtanke och håll avstånd.
  • Stanna hemma om du är sjuk, även vid lindriga symptom.
  • Tvätta händerna ofta.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Undvik att röra vid ögon, näsa och mun.

Kontakt