Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län, 14 augusti, 2020

Dalarnas landskapsvapen och svart text med LÄNSSTYRELSEN DALARNAS LÄN

Under fredagen samlades länets krishanteringsråd och näringslivsråd. Under mötet presenterade Länsstyrelsen läget i Dalarnas län, med fokus på coronasmittan och dess konsekvenser. Här följer en sammanfattning av hur Dalarna påverkats och de utmaningar som vi ser i länet.

Så påverkas Dalarna just nu

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter i Dalarna

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter efterlevs.

Besökstrycket rapporteras fortfarande som högt. De många besökarna i länets kommuner – särskilt i de norra och mellersta delarna av länet med besöksrekord i Dalafjällen – leder till trängsel vid vissa platser. Problematiken med att folk samlas trots inställda arrangemang finns kvar.

Efterlevnaden av restriktionerna varierar men är i de flesta fall medelgod och har förbättrats något den senaste veckan, även om det fortfarande finns skillnader mellan olika besöksmål. Det samlas många besökare på de populära turistattraktionerna och turister skulle behöva göra aktiva val att besöka andra turistmål.

Vi ser att efterlevnaden är lägre på restauranger, i matvarubutiker och i tätorter. Vid kösituationer behövs ofta påminnelser om att hålla avstånd, rapporterar flera aktörer.

Alternativa besöksmål och kollektivtrafik vid skolstart

För att hjälpa till att sprida ut besökarna på flera besöksmål har Länsstyrelsen och andra aktörer delat med sig av tips och information om naturreservat och andra besöksmål som vanligen har färre besökare där besökare kan vänta sig mindre trängsel.

Samverkan pågår mellan kommunerna och kollektivtrafiken i samband med skolstarten för att undvika trängsel så mycket som möjligt. Informationsinsatser görs av kommunerna inför skolstart, bland annat med uppmaningar om att cykla eller gå till skolan, för att minska belastningen på kollektivtrafiken.

Vård, omsorg och testning

Inom sjukvården fortsätter den nedåtgående trenden när det kommer till antalet inneliggande och allvarligt sjuka i covid-19, och i dagsläget ligger inga covid-19-patienter på intensivvårdsavdelning. Det minskade behovet av vård för covid-19-patienter underlättar för övriga verksamheter och om belastningen fortsätter att minska bedöms sjukvården kunna återgå till ett normalläge. Läget bedöms som lugnt gällande sjukvårdsmateriel och skyddsutrustning.

Provtagnings- och analyskapaciteten för PCR-testning täcker för närvarande behovet i länet och Region Dalarna har utökat testkapaciteten i norra delarna av länet. Turister på besök har nu också möjlighet att testa sig på länets vårdcentraler, men efterfrågan har varit låg.

Region Dalarnas smittskyddsläkare uppmanar allmänheten i Dalarna att testa sig, även vid lindriga symtom, och att kontakta vårdcentral för att boka en tid.

Budskap till länets invånare och besökare

Våra gemensamma ansträngningar gör skillnad, men läget är fortfarande allvarligt. Det är viktigt att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas råd och rekommendationer!

Tänk på detta – även under semestern:

  • Visa omtanke och håll avstånd.
  • Stanna hemma om du är sjuk, även vid lindriga symptom.
  • Tvätta händerna ofta.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Undvik att röra vid ögon, näsa och mun.

Kontakt