Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län, 7 augusti, 2020

Dalarnas landskapsvapen och svart text med LÄNSSTYRELSEN DALARNAS LÄN

Under fredagen samlades länets krishanteringsråd och näringslivsråd. Under mötet presenterade Länsstyrelsen läget i Dalarnas län, med fokus på coronasmittan och dess konsekvenser. Här följer en sammanfattning av hur Dalarna påverkats och de utmaningar som vi ser i länet.

Så påverkas Dalarna just nu

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter i Dalarna

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter efterlevs.

Kommunerna rapporterar ett fortsatt högt besökstryck. Efterlevnaden av restriktionerna varierar där en del kommuner uppger att de flesta privatpersoner följer restriktionerna och en del uppger att det är många som inte följer dem. Det samlas mycket besökare på de populära turistattraktionerna och turister skulle behöva göra aktiva val att besöka andra turistmål.

Efterlevnaden av rekommendationerna är lägre i restauranger, matvarubutiker och i tätort och några kommuner lyfter behovet av att fortsätta trycka på allvaret i situationen från nationellt håll nu när många från övriga landet besöker länet.

För att möta det högre besökstrycket arbetar kommunerna med information på sina webbsidor, sociala medier, infartsskyltar med mera. Näringsidkarna skyltar i sina verksamheter, tar bort en del av sittplatserna, erbjuder handsprit med mera för att rekommendationerna ska följas av besökare.

Turism och arbetsmarknad

Besökstrycket är högre i länets kommuner jämfört med tidigare veckor. Särskilt högt är det i de norra delarna av länet med besöksrekord i Dalafjällen. Detta leder till trängsel vid vissa platser. Problematiken med att folk samlas trots inställda arrangemang finns kvar. Efterlevnaden av rekommendationer bedöms minska och skillnaden mellan olika besöksmål är stora.

Arbetslösheten ökar i landet månad för månad. I Dalarna är den dock lägre än i landet som helhet. Arbetsförmedlingen i länet omprioriterar sina resurser för att möta ökningen av arbetslösa. Parallellt med högre arbetslöshet finns det även en efterfrågan på arbetskraft i länet.

Handeln och industrin är fortsatt påverkad. Gemensamt för de båda branscherna är att de är ojämnt påverkade då vissa aktörer har ökat i omsättning medan andra har ansträngt läge.

Vård och omsorg

Inom sjukvården fortsätter den nedåtgående trenden med antalet inneliggande och allvarligt sjuka i covid-19. Läget bedöms lugnt gällande sjukvårdsmateriel och skyddsutrustning. Det är också lugnt i äldreomsorgen i hela länet och inga nya utbrott har rapporterats.

Testning

Region Dalarna har en kapacitet att ta 3 100 PCR-prov per vecka vilket är tillräckligt för att täcka behovet, och det finns många lediga tider för provtagning. Antalet tider för testning har ökats i turisttäta områden.

Under semesterperioden görs antikroppstester enbart på personal inom vård och omsorg på regionen och kommunerna, som under det senaste halvåret har haft symptom. Därefter kan man fokusera på andra prioriterade grupper och sedan allmänheten.

Budskap till länets invånare och besökare

Våra gemensamma ansträngningar gör skillnad, men läget är fortfarande allvarligt. Det är viktigt att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas råd och rekommendationer!

Tänk på detta – även under semestern:

  • Visa omtanke och håll avstånd.
  • Stanna hemma om du är sjuk, även vid lindriga symptom.
  • Tvätta händerna ofta.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Undvik att röra vid ögon, näsa och mun.

Kontakt