Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län, 31 juli, 2020

Dalarnas landskapsvapen och svart text med LÄNSSTYRELSEN DALARNAS LÄN

Under fredagen samlades länets krishanteringsråd och näringslivsråd. Under mötet presenterade Länsstyrelsen läget i Dalarnas län, med fokus på coronasmittan och dess konsekvenser. Här följer en sammanfattning av hur Dalarna påverkats och de utmaningar som vi ser i länet.

Så påverkas Dalarna just nu

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter i Dalarna

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter efterlevs.

Länets kommuner uppger att besökstrycket i länet ökar, särskilt i norra och mellersta delarna, och att efterlevnaden av rekommendationer minskar. Det är många besökare på olika besöksmål och i naturen vilket också leder till ökat tryck på omkringliggande restauranger och matvarubutiker. Förmodligen kommer detta att fortgå under hela semesterperioden. Efterlevnaden av restriktionerna är generellt sämre då köbildning uppstår.

Besökare kommer trots inställda arrangemang, exempelvis Classic Car Week i Rättvik. Efterlevnaden av rekommendationer bedöms minska och vid serveringar är efterlevnaden särskilt låg kvälls- och nattetid.

Kommuner och polis har beredskap för större folksamlingar i samband med inställda arrangemang och större spontana sammankomster. Näringsidkarna har vidtagit åtgärder för att påminna besökare om att följa restriktionerna genom skyltning, och även erbjuda handsprit och ta bort vissa sittplatser.

Besökare påverkar näringslivet

Trenden visar att besökstrycket i länet ökar. Dock är det stora skillnader inom turistnäringen. För många verksamheter kan detta komma att bli en väldigt bra sommar, då besökstrycket är högt, medan andra verksamheter, inte minst de som arbetar med evenemang, har en betydligt svårare situation då de inte kan bedriva sin verksamhet som vanligt.

Det stora besökstrycket är positivt för länets ekonomi och sysselsättning men innebär också utmaningar för länets aktörer med att hantera trängsel och efterlevnad av rekommendationer.

Vård, omsorg och testning

Inom sjukvården fortsätter den nedåtgående trenden när det kommer till antalet inneliggande och allvarligt sjuka i covid-19. Vad gäller testning av pågående smitta har Region Dalarna kapacitet för 400 tester/dygn, ca 250 av dem är till allmänheten.

I nuläget utnyttjas inte den fulla testkapaciteten, så alla med symtom har möjlighet att testa sig. Antikroppstester görs i dagsläget endast på vård- och omsorgspersonal. Labbkapacitet finns för att genomföra 800 tester/dygn men i dagsläget finns inte tillräckligt med vårdpersonal för att utföra testerna i den omfattningen. I augusti beräknas man vara igång med fullskalig testning.

Totat har 4 456 prover tagits inom vård och omsorg. Fyra kommuner av länets 15 är klara med sin personal. Fyra kommer att starta sin testning efter semestern.

Budskap till länets invånare och besökare

Våra gemensamma ansträngningar gör skillnad, men läget är fortfarande allvarligt. Det är viktigt att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas råd och rekommendationer!

Tänk på detta – även under semestern:

  • Visa omtanke och håll avstånd.
  • Stanna hemma om du är sjuk, även vid lindriga symptom.
  • Tvätta händerna ofta.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun.

Kontakt