Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län, 24 juli, 2020

Dalarnas landskapsvapen och svart text med LÄNSSTYRELSEN DALARNAS LÄN

Under fredagen samlades länets krishanteringsråd och näringslivsråd. Under mötet presenterade Länsstyrelsen läget i Dalarnas län, med fokus på coronasmittan och dess konsekvenser. Här följer en sammanfattning av hur Dalarna påverkats och de utmaningar som vi ser i länet.

Så påverkas Dalarna just nu

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter i Dalarna

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter efterlevs.

Besökstrycket i mellersta och norra delarna av Dalarna är mycket högt. Efterlevnaden av myndigheternas rekommendationer rapporteras att ha minskat. Det gäller framförallt kommunerna Rättvik, Mora, Malung-Sälen och Älvdalen.

Vid serveringar och livsmedelsbutiker är efterlevnaden dålig, speciellt under besöksintensiva tider. Det kan vara svårt att ta tillsägelser från andra privatpersoner, och irritation uppstår när man upplever att riktlinjerna inte efterlevs.

Det har förekommit spontancruisingar i sommar, och de befaras fortsätta under Classic Car-veckan. Även andra evenemang som ställts in lockar fortfarande besökare.

Näringsliv och arbetsmarknad

Besökstrycket är positivt för länets ekonomi och sysselsättning. Men det innebär också utmaningar för länets aktörer med att hantera trängsel och efterlevnad av rekommendationer. Det är av fortsatt vikt att offentliga aktörer och anläggningar är tydliga i sina budskap om efterlevnad.

Vård och omsorg

Region Dalarna rapporterar att det inte finns någon resursbrist för att hålla prioriterad sjukvårdsverksamhet, men behovet av vårdmaterial är fortsatt konstant. Sjukvården planerar för att återgå till normalläge om smittspridningen fortsätter att avta.

Det finns risk för ökat ansträngt läge för sjukvården under sommaren på grund av turismen i kombination med vårdpersonalens semestrar. En risk finns också för flera lokala utbrott med större smittspridning framöver.

Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd om undantag från besöksförbud för personer med antikroppar och för personer som haft covid-smitta kan leda till ökad arbetsbelastning för vårdpersonal.

Testning

Sedan den 29 juni kan alla i Dalarna med symtom på covid-19 boka tid för avgiftsfri PCR-provtagning för pågående infektion vid Falu lasaretts provtagningstält. Tider bokas med Region Dalarnas mobilapp Min vård.

Antalet antikroppstestningar beräknas att öka efter semestrarna. I nuläget erbjuds de bara för sjukvårdspersonal, men Region Dalarna meddelar att allmänheten kommer att kunna erbjudas testning till hösten.

Budskap till länets invånare och besökare

Läget är fortfarande allvarligt, fortsätt följa Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas råd och rekommendationer!

Tänk på det här just nu:

  • I Dalarna semestrar vi säkert och turistar tryggt.
  • Att vi alla tar ansvar gör stor skillnad – håll avstånd!

Det betyder att vi alla fortsätter att hålla avstånd och stannar hemma när vi är sjuka för att minska smittspridningen.

Kontakt