Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län, 17 juli, 2020

Dalarnas landskapsvapen och svart text med LÄNSSTYRELSEN DALARNAS LÄN

Under fredagen samlades länets krishanteringsråd och näringslivsråd. Under mötet presenterade Länsstyrelsen läget i Dalarnas län, med fokus på coronasmittan och dess konsekvenser. Här följer en sammanfattning av hur Dalarna påverkats och de utmaningar som vi ser i länet.

Så påverkas Dalarna just nu

Vård och omsorg

Region Dalarna rapporterar om fortsatt påverkan på hälso- och sjukvård och tandvården. Inom sjukvården kan man se en nedåtgående trend när det kommer till antalet inneliggande och allvarligt sjuka i covid-19. Om den belastningen fortsätter minska bedöms sjukvården kunna återgå till ett normalläge.

Allmänheten kan fortsatt testa sig för pågående virusinfektion och Region Dalarna rapporterar att man är åter i full kapacitet. Just nu är det vård och omsorgspersonal på regionen och kommunerna som kan testas för antikroppar. Det pågår planering för antikroppstestning av övrig samhällsviktig personal och allmänheten.

Näringsliv och arbetsmarknad

Arbetslösheten fortsätter att öka i hela landet och även i Dalarna. Arbetslösheten är lägre i Dalarna än i riket som helhet.

Region Dalarna stödjer ett nytt projekt för att hjälpa företagen inom besöksnäringen och mot kulturella och kreativa näringar i Dalarna. Projektet kommer drivas av Visit Dalarna med målet att stärka företagens omställningsförmåga och lindra de negativa effekterna av covid-19.

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter i Dalarna

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter efterlevs. Syftet med uppdraget är att regeringen löpande ska få regionala uppdateringar av efterlevnaden för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

Veckans rapport

Generellt är besökstrycket högre i länets kommuner jämfört med tidigare veckor. Trycket är särskilt högt i de norra delarna av länet med besöksrekord i Dalafjällen. Det leder till trängsel vid vissa platser som parkeringar och serveringsställen.

Efterlevnaden av rekommendationer bedöms minska något i länet, jämfört med tidigare veckor. Särskilt dåliga på att följa rekommendationerna är man vid serveringar under kvälls- och nattetid.

Budskap till länets invånare

Läget är fortfarande allvarligt, fortsätt följa Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas råd och rekommendationer!

Tänk på detta just nu:

  • I Dalarna semestrar vi säkert och turistar tryggt.
  • Att vi alla tar ansvar gör stor skillnad – håll avstånd!

Det betyder att vi alla fortsätter att hålla avstånd och stannar hemma när vi är sjuka för att minska smittspridningen.

Kontakt