Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län, 10 juli, 2020

Dalarnas landskapsvapen och svart text med LÄNSSTYRELSEN DALARNAS LÄN

Under fredagen samlades länets krishanteringsråd och näringslivsråd. Under mötet presenterade Länsstyrelsen läget i Dalarnas län, med fokus på coronasmittan och dess konsekvenser. Här följer en sammanfattning av hur Dalarna påverkats och de utmaningar som vi ser i länet.

Så påverkas Dalarna just nu

Vård och omsorg

Region Dalarna rapporterar om fortsatt påverkan på hälso- och sjukvård och tandvården. Antalet personer inlagda på IVA-avdelningar ligger på en fortsatt stabilt låg nivå. Provtagningen av allmänheten avseende tester som visar om en person har en pågående infektion med covid-19 (PCR-tester) har blivit försenad p.g.a. materialbrist och analyskapaciteten under veckan. Just nu erbjuds provtagningstider till allmänheten igen.

Ingen aktör har under veckan signalerat brist på något skyddsmaterial, det råder dock brist på material till PCR-tester hos Region Dalarna. Flera kommuner rapporterar om att personalsituationen inom bland annat sjukvården är sårbar till följd av semesterperioden.

Näringsliv och arbetsmarknad

Det är fortsatt ansträngt läge för många av länets företag och privatpersoner med varsel och permitteringar som resultat. Cirka 90 företag har hittills ansökt om Region Dalarnas konsultcheckar för rådgivningsinsatser för att mildra effekterna av covid-19, och cirka 60 företag har fått sin ansökan beviljad.

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter i Dalarna

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter efterlevs. Syftet med uppdraget är att regeringen löpande ska få regionala uppdateringar av efterlevnaden för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

Veckans rapport

Besöksnäringen och kommuner märker ett ökat antal turister och boendebokningar. Aktörerna rapporterar in att folk i allmänhet är dåliga på att följa riktlinjer gällande bland annat trängsel. De påpekar också att vädret styr var det är trångt, fina dagar ser man mer folk på till exempel stränder och är vädret sämre ökar antalet besökare vid inomhusaktiviteter.

Dalatrafik rapporterar att resenärer i länet inte tycks ha anpassat sina restider utan de flesta resorna sker under rusningstid. Eftersom rekommendationerna säger att man ska undvika att resa med kollektiva färdmedel som man ej kan boka sittplats på gör man bedömningen att denna rekommendation inte efterlevs.

Jämfört samma period förra året har resandet med Dalatrafik minskat med 20%.

Budskap till länets invånare

Läget är fortfarande allvarligt, fortsätt följa Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas råd och rekommendationer!

Tänk på detta just nu:

  • I Dalarna semestrar vi säkert och turistar tryggt.
  • Att vi alla tar ansvar gör stor skillnad – håll avstånd!

Det betyder att vi alla fortsätter att hålla avstånd och stannar hemma när vi är sjuka för att minska smittspridningen.

Kontakt