Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

​Mer mark skyddad som naturreservat i Dalarna

Flygbild över ett stort område skog. 

Delar av det 40 km2 stora område som skyddas när Nysundberget blev naturreservat. Foto: Länsstyrelsen/Anki Alfredéen

Under de senaste veckorna har Länsstyrelsen bildat tre nya naturreservat samt utökat ett gammalt. Sedan tidigare har Dalarna över 360 naturreservat som är hem åt många hotade och sällsynta växter och djur, och är öppna för allmänheten att besöka.

Styggforsen har varit naturreservat sedan 1979 men utökades med den dubbla ytan i juni. Nysundberget ligger i Malung-Sälens kommun, intill ett annat stort naturreservat, Tandövala. Tillsammans med ytterligare mark som Skogsstyrelsen har skyddat i närheten, finns här nu skyddad skog på nästan 40 kvadratkilometer – att jämföra med sjön Runn som har en yta på 68 kvm2. Två fina våtmarksområden har också fått statligt skydd, Tranumyren i Rättvik och Tomossen i Ludvika.

Styggforsen – trevligt besöksmål med mycket information om geologi samt rastplats, leder och servering för besökare.

Styggforsen

Nysundberget – stora skogar med delvis trehundraåriga gamla tallar med intressanta skogsarter. En led planeras men är ännu inte klar.

Nysundberget

Tranumyren – rikkärr med orkidéer och köttätande växter. Området ligger nära allmänna vägar och samhällen och kommer därför att bli lättillgängligt. Parkering och kort led ut på myren planeras, men är ännu inte klart.

Tranumyren

Tomossen – kärr och mossar i en artrik blandning med många sällsynta växter och djur. Även här planeras parkering och en kort led, men det kan ta något år innan det är klart. Information om när anläggningar är klara läggs löpande ut på respektive områdes webbsida.

Tomossen

Länsstyrelsen får varje år uppdrag att bilda fler naturreservat. Uppdragen är ett led i arbetet med att uppfylla miljömålen ”Levande skogar”, ”Myllrande våtmarker”, ”Ett rikt växt- och djurliv”, ”Storslagen fjällmiljö” och ”Levande sjöar och vattendrag”.

Kontakt