Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Sommarhälsning från Landshövding Ylva Thörn

Landshövding Ylva Thörn i residensets trädgård. 

Sommaren kom ovanligt tidigt i år. Kanske ville den inte vara sämre en den vår som föregick den. För vi har haft en ovanlig vår. Här i Dalarna, i Sverige och i hela världen. En ovanlig, lite skrämmande och krävande vår där vi alla behövt anpassa oss till en situation som få av oss hade kunnat föreställa oss.

Det första bekräftade fallet av covid-19 rapporterades i Wuhan på nyårsafton. Det tog ganska precis en månad tills vi hade det första bekräftade fallet i Sverige, i Jönköping, den 31 januari. Dagen innan hade WHO beslutat att utlysa ett globalt nödläge med anledning av virusutbrottet. Det skulle ta ytterligare drygt en månad tills spridningen av coronaviruset klassades som en pandemi och nästan två veckor till innan det första fallet rapporterades i Dalarna den 11 mars.

Här på länsstyrelsen lyfte vi in hanteringen av Coronaviruset i en separat stabsorganisation redan den 27 januari. Genom att göra så skapade vi arbetsro i vårt ordinarie arbete samtidigt som vi, i staben, kunde koncentrera oss på de insatser som krävdes i hanteringen av Coronaviruset. I mars bildade länsstyrelserna också tillsammans ett nationellt samordningskansli för hantering av Coronaviruset som samordnat rapporteringen från samtliga län direkt till Regeringskansliet.

Under hela våren har Länsstyrelsen haft veckovisa möten och avstämningar i Dalarnas krishanteringsråd där alla viktiga aktörer i en samhällsstörning ingår. Där sitter bland annat Region Dalarna, kommunerna, polisen, räddningstjänst, näringslivsrepresentanter, frivilligorganisationer och många fler. Vi har också samordnat oss när det gäller våra kommunikationsinsatser via vårt kriskommunikatörsnätverk. Även här med representanter från alla relevanta aktörer. Själv har jag deltagit på de veckovisa möten som samtliga ordföranden i kommunstyrelserna, kommundirektörer och Region Dalarna har haft. Det samarbete, den samverkan och det engagemang som jag sett i de här sammanhangen saknar motstycke. Det har stärkt mig ytterligare i min uppfattning att Dalarna står sig starkt när krisen knackar på dörren.

Nu ser vi nog alla fram till den sommar som vi redan känt en föraning av. Jag hoppas att den kommer att bjuda oss alla i Dalarna på den återhämtning som vi behöver. Kanske kommer vi, på ett klokt sätt och på lämpligt avstånd, kunna träffa vänner och släktingar som vi inte sett fysiskt på länge. Och vi kommer säkert fortsätta vara aktiva utomhus – något som alltid varit en naturlig del av dalfolkets liv men som kanske blivit ännu viktigare för många under denna vår. Med frisk luft, sol och sommar kommer vi stå stärkta när hösten kommer!

Jag önskar alla i Dalarna en skön sommar!
Ylva

Kontakt