Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län, 3 juli, 2020

Dalarnas landskapsvapen och svart text med LÄNSSTYRELSEN DALARNAS LÄN

Under fredagen samlades länets krishanteringsråd och näringslivsråd. Under mötet presenterade Länsstyrelsen läget i Dalarnas län, med fokus på coronasmittan och dess konsekvenser. Här följer en sammanfattning av hur Dalarna påverkats och de utmaningar som vi ser i länet.

Så påverkas Dalarna just nu

Vård och omsorg

I Dalarna är hälso- och sjukvården fortsatt påverkad. Antalet personer inneliggande på IVA-avdelningar är på en stabilt låg nivå. Det finns risk för ett ökat ansträngt läge för sjukvården under sommaren på grund av turismen i kombination med semestertider för personalen. Folkhälsomyndigheten varnar för att vi i landet kan få lokala utbrott med större smittspridning framöver.

Testning

Sedan den 29 juni kan alla i Dalarna med symtom på covid-19 boka tid för avgiftsfri PCR-provtagning via Region Dalarnas app Min vård för att se om man har en pågående infektion.

Region Dalarna planerar för att utöka provtagningskapaciteten för serologiprov, även kallat antikroppstest. I dagsläget kan Region Dalarna endast erbjuda serologiprov till vård- och omsorgspersonal. Nästa grupp som kommer att prioriteras är riskgrupper, det vill säga personer över 70 år eller personer med en eller flera sjukdomar som kan öka risken för allvarligt sjukdomsförlopp. Prioritetsgrupp därefter är personer inom samhällsviktig verksamhet. Region Dalarna kan i dagsläget inte säga när en bredare testning av länets befolkning är aktuell, men man jobbar på att det ska ske så snart som möjligt.

Näringsliv och arbetsmarknad

Antalet öppet arbetslösa minskar för första gången sedan coronapandemins början. Minskningen är liten och kan visa sig vara kortvarig. Det är fortsatt ingen nämnvärd effekt på antalet konkurser i länet. Även antalet nya ansökningarna om korttidsarbete har varit relativt få den senaste veckan. Fortfarande är flest berörda av korttidsarbete inom branscherna tillverkning, handel, hotell- och restaurang samt kultur, nöje och fritid.

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter i Dalarna

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter efterlevs. Syftet med uppdraget är att regeringen löpande ska få regionala uppdateringar av efterlevnaden för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

Om det i rapporteringarna visar sig att rekommendationerna inte efterlevs, kan länsstyrelsen i dialog med regioner, kommuner och smittskyddsläkare lyfta behov av att vidta åtgärder till regeringen.

I Dalarna kommer vi rapportera löpande om hur efterlevnaden i länet ser ut i detta utskick. På vår externwebb kommer man också kunna följa hur läget nationellt ser ut med start vecka 30.

Veckans rapport

Majoriteten av kommunerna rapporterar under veckan om ett måttligt eller lågt besökstryck med färre besökare på flera kända turistmål. De flesta kommuner rapporterar att allmänheten verkar följa de råd och rekommendationer som finns på publika platser som bibliotek och muséum. På allmänna platser utomhus, som till exempel badplatser och i naturområden, har det dock på vissa ställen uppstått trängsel.

Budskap till länets invånare

Läget är fortfarande allvarligt, fortsätt följa Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas råd och rekommendationer!

Tänk på detta just nu: I Dalarna semestrar vi säkert och turistar tryggt.

Det betyder att vi alla fortsätter att hålla avstånd och stannar hemma när vi är sjuka för att minska smittspridningen.

Kontakt