Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län, 26 juni, 2020

Dalarnas landskapsvapen och svart text med LÄNSSTYRELSEN DALARNAS LÄN

Under fredagen samlades länets krishanteringsråd och näringslivsråd. Under mötet presenterade Länsstyrelsen läget i Dalarnas län, med fokus på coronasmittan och dess konsekvenser. Här följer en sammanfattning av hur Dalarna påverkats och de utmaningar som vi ser i länet.

Så påverkas Dalarna just nu

Vård och omsorg

Region Dalarna rapporterar en fortsatt minskning av antalet patienter på IVA-avdelningar. Under förra veckan var det en liten uppgång som nu har gått tillbaka.

Det råder ingen brist på skyddsmaterial i länet. Däremot är det personalbrist i vissa kommuner inom bland annat sjukvården nu under semesterperioden.

Region Dalarna kommer med start nästa vecka erbjuda länets befolkning testning för aktiv covid-19 infektion (PCR-prov) vid symptom. Planering pågår även för att erbjuda länets befolkning antikroppstestning.

Näringsliv och arbetsmarknad

Vi kan ännu inte se att coronapandemin ska ha haft någon större påverkan på antalet konkurser i länet. Däremot ser vi att arbetslösheten fortsätter öka. Antalet nya ansökningarna om korttidsarbete har varit relativt få den senaste veckan. De branscher som i störst utsträckning berörs av korttidsarbete är de inom tillverkning, handel, hotell- och restaurang samt kultur, nöje och fritid.

Höga temperaturer i hela länet

Under veckan har det varit höga temperaturer i Dalarna. Eldningsförbud råder i samtliga kommuner i länet sedan den 12 juni. Brandrisken är fortsatt hög men prognosen visar på minskad brandrisk i början av nästa vecka på grund av regn och lägre temperaturer.

Höga temperaturer påverkar vården, bland annat äldrevården, då värmen kan medföra negativa hälsoeffekter. Äldre och personer med bakomliggande sjukdomar är riskgrupper som är särskilt utsatta för både värmestress och covid-19.

Budskap till länets invånare

Läget är fortfarande allvarligt, fortsätt följa Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas råd och rekommendationer!

Tänk på detta just nu: I Dalarna semestrar vi säkert och turistar tryggt.

Det betyder att vi alla fortsätter att hålla avstånd och stannar hemma när vi är sjuka för att minska smittspridningen.

Kontakt