Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län, torsdag 18 juni, 2020

Dalarnas landskapsvapen och svart text med LÄNSSTYRELSEN DALARNAS LÄN

Under torsdagen samlades länets krishanteringsråd och näringslivsråd. Under mötet presenterade Länsstyrelsen läget i Dalarnas län, med fokus på coronasmittan och dess konsekvenser. Här följer en sammanfattning av hur Dalarna påverkats och de utmaningar som vi ser i länet.

Så påverkas Dalarna just nu

Vård och omsorg

Region Dalarna rapporterar om fortsatt påverkan på hälso- och sjukvård, kollektivtrafiken och tandvården. Den senaste veckan har det varit en liten ökning vad gäller beläggningen på IVA-avdelning, men det ligger fortfarande på mycket lägre nivåer än under från april månad, då det var som mest hittills.

Provtagning av samhällsviktig verksamhet har kommit igång med provtagning av polis och räddningstjänstpersonal. Arbete pågår med att utöka provtagningen till övrig samhällsviktig personal i länet. Region Dalarna arbetar med att skala upp testningsverksamheten - även för övriga delar av befolkningen - och öka kapaciteten att smittspåra.

Tillgången på sjukvårdsmaterial för länets kommuner och Region Dalarna är tillräcklig på kort sikt men man är fortsatt beroende av ett ständigt inflöde.

Besöksnäring och arbetsmarknad

Många aktörer i länet uppger att de för tillfället har god bemanning och att verksamheten kan pågå mer eller mindre som vanligt.

Vi kan ännu inte se att coronapandemin ska ha haft någon större påverkan på antalet konkurser i länet. Arbetslösheten fortsätter dock att öka, även antal varsel har ökat i juni efter en nedgång i maj.

Fira säkert och turista tryggt i Dalarna

För att möta de många turister som väntas komma till länet i och med midsommar och de hävda reserestriktionerna har flera aktörer tagit fram material som vänder sig till besöksnäring och medborgare med uppmaning att fortsätta följa råd och rekommendationer även under semestern. Visit Dalarna producerar en film som ska ge stöd till besöksnäringens arbete med att coronasäkra sin verksamhet. Länsstyrelsen har uppmanat kommunerna att nyttja sina infartstavlor för att sprida budskapet om att fira säkert och turista tryggt till midsommar. Ett myndighetsmeddelande går ut under midsommarveckan via trafikredaktionen i radio med samma budskap. Länsstyrelsen har även gjort en film om säkert midsommarfirande som vänder sig till både boende och gäster.

Budskap till länets invånare

Läget är fortfarande allvarligt, fortsätt följa Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas råd och rekommendationer!

Tänk på detta just nu:

  • I Dalarna firar vi säkert och turistar tryggt – vi följer rekommendationerna även på semestern.

Kontakt