Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län, fredag 12 juni, 2020

Dalarnas landskapsvapen och svart text med LÄNSSTYRELSEN DALARNAS LÄN

Under fredagen samlades länets krishanteringsråd och näringslivsråd. Under mötet presenterade Länsstyrelsen läget i Dalarnas län, med fokus på coronasmittan och dess konsekvenser. Här följer en sammanfattning av hur Dalarna påverkats och de utmaningar som vi ser i länet.

Så påverkas Dalarna just nu

Vård och omsorg

Läget för sjukvården i länet är fortsatt ansträngt men stabilt. Antalet inneliggande på vårdavdelning respektive IVA har varit relativt konstant de senaste veckorna, utan någon tydlig nedgång. Det finns en allmän smittspridning i hela länet.

Det sker en kraftigt utökad testning samt smittspårning på särskilda boenden i länet. Provtagning har även inletts av personal inom samhällsviktig verksamhet som uppvisar symtom på covid-19. Detta kan leda till att antalet konstaterat smittade i länet kommer att öka.

Tillgången på sjukvårdsmaterial för kommunerna och Region Dalarna är kortsiktigt tillräcklig men fortsatt beroende av ett ständigt inflöde.

Folktandvården i länet öppnar upp verksamheten successivt för att kunna ta emot fler patienter. I början handlar det främst om tandvård för barn och ungdomar.

Besöksnäringen, föreningslivet och arbetsmarknaden

Det är fortsatt ingen nämnvärd effekt på antalet konkurser i länet. Fler anställda drabbas av korttidsarbete än av varsel. Varslen minskade med 90 % från april till maj. Var tredje anställd i Dalarna inom tillverkningsindustri, hotell och restaurang, kultur, nöje och fritid samt handel är berörd av korttidsarbete. De branscherna är även de mest drabbade i länet.

Länets besöksnäring arbetar med att anpassa sina verksamheter efter riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten, vilket är mycket viktigt nu när reserestriktionerna hävs från 13 juni. Besöksnäringen märker redan av ett ökat bokningstryck och det finns ett stort intresse för att semestra i Dalarna i sommar.

Semestra säkert i sommar

Folkhälsomyndigheten häver den avrådan från icke nödvändiga resor som gällt under covid-19-epidemin, från den 13 juni 2020. Det innebär att rekommendationer som att stanna hemma vid minsta symtom och att hålla avstånd till andra blir än viktigare och att andra insatser också krävs för att hålla smittspridningen nere. Varje person som reser behöver ta tydligt personligt ansvar och hålla avstånd. Den fysiska distanseringen måste upprätthållas under sommaren. Resan får inte innebära att den fysiska distanseringen försämras.

Både besöksnäringen och svenska folket har ett stort ansvar framför sig för att det här ska fungera. Om smittspridningen ökar någonstans i landet kan nya restriktioner komma att införas.

Budskap till länets invånare

Läget är fortfarande allvarligt, fortsätt följa Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas råd och rekommendationer!

Tänk på detta just nu:

  • Fira säkert – undvik större sociala sammanhang.
  • Res bara om du är frisk och följer rådande rekommendationer.
  • Om du är 70 år eller äldre – umgås bara om alla är friska, träffas utomhus och på avstånd.

Kontakt